Istraživanje o provedbi rodnih politika u RH

web uni mue1 420Instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je Jagoda Rošul-Gajić sa njemačkog sveučilišta Universitat der Bundeswehr Munchen koja radi istraživanje o provedbi rodnih politika u Hrvatskoj s fokusom na međunarodne mehanizme. Pitanja intervjua u sklopu istraživanja uključila su suradnju Pravobraniteljice s Odborom za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Vladinim Uredom za ravnopravnost spolova te županijskim povjerenstvima, suradnju s organizacijama civilnog društva, suradnju sa i utjecaju međunarodnih mehanizama i EU na proces implementacije međunarodnih rodno-spolnih mehanizama, uzroke uspješne implementacije i prepreke pri provedbi spolne politike u svim segmentima društva i države. Na pitanja intervjua odgovarao je zamjenik pravobraniteljice  za ravnopravnost spolova Goran Selanec.