Mišljenje o nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona

min socpolitike mladih1U Ministarstvu socijalne politike i mladih  održana je javna  rasprava o nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić smatra da je zakonskim prijedlogom valjalo predvidjeti i u potpunosti normirati pravni status osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici tako da prava i obveze izvanbračnih drugova budu u cijelosti izjednačena s onima u braku. Naime, u prijedlogu nacrta, kao i do sada, stoji da su izvanbračni drugovi izjednačeni sa bračnima u pogledu imovinskih prava. Međutim, praksa Vrhovnog suda u kaznenim predmetima zauzela je stav kako je izvanbračna zajednica  zajednica u kojoj se rađaju djeca, ali i gospodarska zajednica, dok mnogobrojni važeći propisi  Republike Hrvatske priznaju jednak status bračnim i izvanbračnim partnerima/icama.

To su, primjerice, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o mirovinskom osiguranju i dr. Postojeće stanje već godinama generira diskriminacijski odnos prema osobama u izbvanbračnoj zajednici, budući isti/e ne mogu posvajati djecu, ne mogu koristiti određene povlastice propisane poreznim zakonima, obveznici/e su poreza na nasljedstvo i sl. Takvo stanje predstavlja diskriminaciju po obiteljskom i/ili bračnom statusu i protivno je Zakonu o ravnopravnosti spolova, koji je organski zakon. Javnoj raspravi je prisustvovala Sanja Oluški Radaković, voditeljica stručne službe Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Vezano:

Pomak prema boljoj regulaciji nasilja u obitelji, libela.org, 10.11.2013.