Pravobraniteljica na tribini Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

azilanti2013Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je javnu tribinu povodom predstavljanja Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca u hrvatsko društvo za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Akcijski plan, koji je Vlada usvojila 25.7.2013., predstavili su predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva znanosti, Ministarstva socijalne politike, Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Inistituta za migracije i narodnost.

Tijekom rasprave najviše pitanja se odnosilo na područje obrazovanja odraslih stranaca kao i financiranje prihvatilišta na lokalnoj razini.

Javnoj raspravi je nazočila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja, vezano za problematiku integracije azilanata, naglasak stavlja na ranjive skupine unutar te društvene grupe, a to su djeca, žene, osobe s invaliditetom i LGBT osobe. Kao što je pravobraniteljica već istakla na konferenciji "Integracijske politike i prakse uključivanja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo", potrebno je educirati i rodno senzibilizirati stručnjake i stručnjakinje vezano za tretman azilanata i azilantica, to znači sudaca i sutkinja koji/e će u pravosudnom sustavu odlučivati o takvim zahtjevima. Pravobraniteljica smatra da je jako važno voditi se rodnim senzibilitetom kakav je pokazalo Povjerenstvo za azil u čijoj je nadležnosti do sada bilo odobravanje azila i supsidijarne zaštite.