Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima

BajakovoU organizaciji Ravnateljstva policije MUP-a RH i Direkcije MUP-a Republike Srbije, na graničnom prijelazu Bajakovo obilježen je Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima - 18. listopada, te prezentirana aktualna preventivna kampanja „Dvije djevojčice“ koja se provodi u 13 zemalja, uključujući Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju. Cilj navedene kampanje je prevencija trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja, koju podupire i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

U Republici Hrvatskoj kampanju provodi CESI u suradnji s Veleposlanstvom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije, Uredom VRH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Europska komisija je na preporuku Europskog parlamenta 2007. proglasila 18. listopada - Europskim danom borbe protiv trgovanja ljudima, a što je u svom govoru istaknula voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a RH, Sandra Veber. Pritom je istaknula kako trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava čovjeka kao i narušavanje njegovog integriteta te da predstavlja globalni problem koji ne poznaje granice. Naime, tijekom 2012. u Hrvatskoj je zabilježeno 11 žrtava trgovanja ljudima, a najčešće žrtve su osobe ženskog spola mlađe životne dobi.

Prezentaciju pod nazivom „Spriječimo trgovanje ljudima – djelujmo prekogranično!“ održali su Zlatko Sokolar, načelnik Uprave za granicu Ravnateljstva policije MUP-a RH i Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije MUP-a Republike Srbije.

U okviru navedenih prezentacija prikazan je i video spot „Dvije djevojčice“ te je posebno istaknuta nužnost prekogranične suradnje, kao i senzibilizacije građana/ki za navedenu problematiku.

Nakon davanja izjava za medije, glavni ravantelj polcije RH, Vlado Dominić, i direktor policije Republike Srbije, Milorad Veljović, su putnicima na graničnom prijelazu Bjakovo podijelili tematske letke i brošure, a navedeni događaj je popraćen i od strane brojih medija.

Trgovanje ljudima je globalni problem, vrsta kriminala koja ne poznaje granice i postoji u svim zemljama.
Prema svjetskim statistikama donosi kriminalcima zaradu od 12 milijardi dolara godišnje.

Trgovanje ljudima je jedan od najtežih oblika kršenja  temeljnih ljudskih prava i sloboda čovjeka jer je žrtvi ovog kaznenog djela od strane počinitelja uskraćena sloboda i svako dostojanstvo, uskraćeno kretanje, izbor i odlučivanje, onemogućena im je komunikacija s bliskim osobama te su podvrgnute fizičkom i psihičkom zlostavljanju, radnom ili seksualnom iskorištavanju ili transplantaciji organa.

Republika Hrvatska je još uvijek najviše tranzitna zemlja u kontekstu trgovanja ljudima i klasičnog krijumčarenja i ilegalnih migracija, ali  s našim ulaskom u EU  sve više postajemo i odredišna zemlja. Od 2002. godine do danas, od kad je uspostavljen nacionalni referalni mehanizam suzbijanja trgovanja ljudima i pružanja pomoći i zaštite žrtvama, u Republici Hrvatskoj je identificirano 126 žrtava trgovanja ljudima, od toga u 2013. godini 10 žrtava (sve ženskog spola, mlađe životne dobi). Svim ovim žrtvama je pružena pomoć i zaštita.

Ravnateljstvo policije je ove godine dodatno uložilo napore u kvalitetnu edukaciju svog operativnog kadra, koji rade izravno na terenu, a sustavno rade i na području prevencije, posebice s djecom i mladima, gdje kroz verificirane preventivne programe provodimo senzibilizaciju kako bismo smanjili broj potencijalnih žrtava trgovanja ljudima.

Obilježavanju navedene kampanje sudjelovala je i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić Piktija.

Više:

Spriječimo trgovanje ljudima - djelujmo prekogranično, web MUP-a, 17.10.2013.