Rasprava o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.

uredzaljudpravaUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je predstavljanje i raspravu o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje 2013.-2016. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine donesen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 25. travnja 2013., a sastoji se od ukupno 118 ciljeva raspoređenih po 30 prioritetnih područja, među kojima su i dva koja se primarno tiču područja rada Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: „Ravnopravnost spolova“ i „Zaštita prava spolnih i rodnih manjina“.

Pravobraniteljica će nadzirati provedbu mjera u okviru tih područja (npr. „provoditi aktivnosti u cilju suzbijanja diskriminacije žena u području zapošljavanja, napredovanja i plaća“, „u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja uključiti teme o pravima LGBT osoba u osnovnoj i srednjoj školi“, „osnovati radnu skupinu za izradu analize i prijedloga mjera glede unaprjeđenja prava transrodnih osoba“ i dr.), kao i provedbu pojedinih mjera u okviru drugih prioritetnih područja poput „Pravo na besplatnu pravnu pomoć“, „Obrazovanje za ljudska prava i ljudska prava u obrazovnom sustavu“ i sl.

Uvodno izlaganje održao je ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branko Sočanac, a ulogu moderatora preuzeo je pomoćnik ravnatelja mr.sc. Predrag Šipka. Skup je zamišljen prvenstveno u svrhu poboljšanja suradnje sa županijskim koordinacijama, odborima i povjerenstvima za ljudska prava kako bi se osigurala što kvalitetnija provedba ciljeva i mjera Nacionalnog programa, pa se u skladu s tom namjerom i rasprava kretala u tom smjeru. Najavljeno je da će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prva izvješća o provedbi Nacionalnog programa od nositelja mjera zatražiti u ožujku 2014. godine. Također je istaknuto da će sažetak današnje rasprave biti objavljen na internetskim stranicama Ureda (http://www.uljppnm.vlada.hr/).

U ime Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova skupu je prisustvovao stručni savjetnik Josip Grgić.

Više na web stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina