Fokus grupa na temu edukacije o Povelji o temeljnim pravima Europske unije

EUcharterUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je raspravu o planiranju edukacije o Povelji o temeljnim pravima Europske unije. Fokus grupu je vodila Tanja Vlašić iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Ured). Naime, Ured provodi projekt „Making the EU Charter of Fundamental Rights a Living Instrument“ s ciljem učinkovite implementacije tog dijela pravne stečevine Europske unije u smislu praktične primjene u Republici Hrvatskoj koja je od 01. srpnja ove godine postala 28 članica EU.

Budući da u sklopu tog projekta Ured u razdoblju od ožujka do rujna 2014. godine planira provesti edukaciju u obliku seminara za predstavnike organizacija civilnog društva, sindikata i neovisnih tijela, na fokus grupi se raspravljalo o glavnim ciljevima i metodologiji edukacije, ciljanim skupinama i sadržaju seminara. Ured također planira izraditi Vodič, odnosno Priručnik o primjeni Povelje o temeljnim pravima. Najavljeno je da će u siječnju 2014. godine Agencija za temeljna prava Europske unije (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) predstaviti izvješće o kršenju ljudskih prava s posebnim naglaskom na diskriminaciju temeljem spolne orijentacije te će tim povodom biti organiziran okrugli stol.

Poveljom o temeljnim pravima određuju se temeljna prava koja Europska unija i države članice moraju poštovati pri provedbi prava Europske unije, a pravno obvezujućom postala je 01. prosinca 2009. godine temeljem čl.6.st.1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

U ime Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u radu fokus grupe sudjelovao je stručni savjetnik Josip Grgić. Predložio je da se u sadržaj seminara kao i u Vodič uvrsti edukacija o praksi Europskog suda za ljudska prava po pitanju primjene Povelje te povežu diskriminacijske osnove iz Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08) s odredbama Povelje.

Primjena Povelje u Republici Hrvatskoj posebno je važna u području ljudskih prava, a provedba edukacije bit će vrlo korisna s obzirom na nezadovoljavajuću razinu educiranosti dionika u pravosudnom sustavu Republike Hrvatske o anti-diskriminacijskom zakonodavstvu na koju je Pravobraniteljica upozorila u svom Izvješću o radu za 2012. godinu na temelju provedenog istraživanja „Učestalost anti-diskriminacijskih predmeta u sudskoj praksi“. Stoga je savjetnik Pravobraniteljice predložio da se u provedbu edukacije uključe isti dionici kojima je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila preporuke o potrebi edukacije o anti-diskriminacijskom pravu: Hrvatska odvjetnička komora, Pravosudna akademija, pravni fakulteti u Republici Hrvatskoj i organizacije civilnog društva.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije (hrvatski prijevod)

Godišnja izvješća o primjeni Povelje o temeljnim pravima Europske unije