"Za one koji ne mogu da govore"

filmPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić prisustvovala je svečanoj hrvatskoj premijeri filma redateljice Jasmile Žbanić „Za one koji ne mogu da govore“. Naslov filma citat je Ive Andrića kod kojeg su "oni koji ne govore" mrtvi, dok su tema filma masovna silovanja u ratu i dugogodišnja borba silovanih žena da progovore o zločinu nad sobom. "Za one koji ne mogu da govore" temelji se na istinitom događaju - posjetu Australke Kym Vercoe Bosni. Budući da žene zbog traume koju su proživjele teško javno progovaraju o svom ratnom stradanju, pravobraniteljica se aktivno uključila u osvještavanje javnosti o potrebi psihološke potpore žrtvama ratnih silovanja, ali i o stvaranju zakonodavnog okvira kojim bi se žrtvama ratnog silovanja, kao civilnim žrtvama rata, osigurala određena materijalna naknada i priznao status, a podržala je i inicijativu osnivanja ženskih sudova.

 

Iz medija:

Održana hrvatska premijera filma Jasmile Žbanić, Voxfeminae, 18.11.2013.

"Za one koji ne mogu da govore", H-alter, 18.11.2013.