20 godina rada Društva za psihološku pomoć

20Godina Drustva za psiholosku pomoc123Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić nazočila je svečanom obilježavanju 20 godina rada Društva za psihološku pomoć. Brojni suradnici/ce Društva  osvrnuli su se na prošla postignuća Društva i podsjetili na aktualne projekte i programe izravne psihosocijalne pomoći i podrške, izobrazbe, istraživačke djelatnosti i razvoja metoda praćenja i evaluacije projekata i programa te izdavačke djelatnosti. U  izvješćima o radu za 2011. i 2012. godinu, pravobraniteljica je istaknula važnost osiguravanja sredstava za provođenje psihosocijalnog tretmana s počiniteljima obiteljskog nasilja.

 

"Uz pomoć vodećih nizozemskih stručnjaka, Društvo za psihološku pomoć je 1999. započelo pripreme za uvođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji u Hrvatsku. Nakon organizirane izobrazbe, stručnjaci Društva započeli su 2003. godine u Zagrebu provoditi tretman po najvišim europskim standardima. Ova vrsta specifičnog psihosocijalnog tretmana predstavlja važan doprinos zaustavljanju i sprječavanju nasilja u obitelji jer omogućuje da počinitelji nasilja usvoje nenasilne obrasce ponašanja i rješavanja problema u obitelji, preuzmu odgovornost za nasilje koje čine, tako da se na taj način povećava sigurnost članova obitelji u kojima ima nasilja. Tretman uključuje individualno procjenjivanje i grupni rad, te planiranje sigurnosti žrtve. Zahvaljujući djelovanju Društva, zagovaranju uvođenja tretmana kao sustava, izobrazbi nekoliko stotina sudaca i državnih odvjetnika u suradnji s Pravosudnom akademijom, ovaj tretman se krajem 2008. godine  provodio u Zagrebu, Rijeci i Zadru. DPP je 2008. godine proveo izobrazbu  još 61 stručnjaka, čime je pomogao da se u Zagrebu stvori značajan kapacitet koji će moći zadovoljavati trenutne potrebe pravosudnog sustava za psihosocijalnim tretmanom. Istodobno su time stvoreni uvjeti da se u još 15 gradova diljem Hrvatske započne provoditi tretman. Ove godine tretman se počeo provoditi u Splitu i Dubrovniku. Godišnje je u DPP-u tretmanom  obuhvaćeno oko 70 klijenata upućenih rješenjima prekršajnih sudova, općinskih sudova i državnih odvjetništava. Budući da je ovo sasvim nova vrsta psihosocijalnih usluga ne samo u Hrvatskoj nego u čitavoj regiji, projekt ima strateško značenje za područje pravosuđa, socijalne skrbi i mentalnog zdravlja." (preuzeto s weba Društva)