Potpisan Memorandum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta

pravnaklinikaVoditelj Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Alan Uzelac i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić potpisali su memorandum o suradnji. Studentima/cama, koji/e sudjeluju u radu Pravne klinike, omogućit će se stručno usavršavanje koje će se provoditi u instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a obuhvatit će zakonodavni okvir i institucionalne mehanizme u području ravnopravnosti spolova i diskriminacije; rad pod nadzorom na konkretnim pritužbama koje se odnose na diskriminaciju, analizu zakonskih tekstova i provođenje istraživanja. Suradnja će se odvijati u narednih godinu dana s mogućnošću produljenja.

Suradnja Pravne klinike i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, web Pravne klinike, 2.3.2014.