Stručno usavršavanje studenata/ica Pravne klinike

pravnaklinika2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s voditeljicom Grupe za suzbijanje diskriminacije Pravne klinike, doc.dr.sc. Snježanom Vasiljević i s pet od deset studenata i studentica završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji/e su članovi/ce Pravne klinike, a koji će temeljem potpisanog Memoranduma o suradnji od idućeg tjedna započeti sa stručnim usavršavanjem u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Radom na predmetima, tehničkoj pripremi neovisnih istraživanja, pravnim savjetima i mišljenjima, u praksi će primijeniti znanja koja su dobili/e na Pravnom fakultetu, a istovremeno, njihov rad i zalaganje bit će od velike pomoći instituciji Pravobraniteljice koja je podkapacitirana, a provodi veliki broj raznovrsnih aktivnosti.