Sastanak s koordinatoricom programa CEPOR-a

prsceporPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s predstavnicom Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva - CEPOR, Danicom Eterović, koordinatoricom programa. Razgovaralo se o uspostavi i razvoju suradnje pogotovo u području poticanja razvoja ženskog poduzetništva. Gospođa Eterović upoznala je pravobraniteljicu s Izvješćem o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj za 2013., koje je izdao CEPOR, uključujući rezultate Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu.

Utvrđeno je da poseban značaj za razvoj malih poduzeća ima osnaživanje žena za pokretanje poslovnog pothvata te da je u Hrvatskoj trend smanjenja jaza između poduzetničkih aktivnosti žena i muškaraca, koji je bio započet sredinom 2000. zaustavljen te da se ponovo pojačava. GEM istraživanje je pokazalo da je u 2012. godini taj jaz povećan na 2,42 puta veću aktivnost muške populacije u  odnosu na žene u aktivnostima pokretanja poslovnog pothvata.

Neki od programa i projekata s ciljem poticanja razvoja ženskog poduzetništva u Hrvatskoj su "Žena poduzetnica" Ministarstva poduzetništva i obrta, "Žene poduzetnice" Hrvatske banke za obnovu i razvitak - program kreditiranja ženskog poduzetništva, a sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja ženskog poduzetništva u RH za razdoblje 2010.-2013., "Žene u poduzetništvu" Europske banke za obnovu i razvoj, "Žene na tržištu rada" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te "Žene poduzetnice - pokretači novih radnih mjesta na području jugoistočne Europe" SEECEL i Gender Task Force-a.

Jedna od ključnih aktivnosti u okviru GTF-ovog projekta je i "Istraživanje potreba za obrazovanjem i edukacijom žena poduzetnica" koje je provedeno u 9 zemalja sudionica projekta. U Hrvatskoj su rezultati istraživanja bazirani na 282 ankete koje su popunile žene vlasnice ili rukovoditeljice poduzeća/obrta.

Istraživanje o potrebama obrazovanjem i edukacijom žena poduzetnica (pdf)