Sudjelovanje na panelu "LGBTI radnička prava i udruživanje"

LGBTI radnicka pravaU sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu održan je panel “LGBTI radnička prava i udruživanje”. Na panelu je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec, koji je govorio o zakonodavnom okviru koji štiti građane/ke temeljem diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Naveo je kako je većina postupaka temeljem pritužbi građana/ki koji/e su se Pravobraniteljici pritužili na ovim osnovama, završila pravnim savjetom, a istaknuo je manjak pritužbi trans građanki/a. U svrhu izgradnje boljeg pravnog okvira napomenuo je važnost suradnje sindikata, koji tek trebaju osvijestiti ovu problematiku, i civilnog sektora.

O ulozi sindikata u zaštiti radničkih prava LGBTI osoba, diskriminaciji unutar akademske zajednice te povezivanju progresivnih društvenih pokreta i sindikata u kontekstu hrvatskog socio-političkog prostora govorili/e su i Božica Žilić (Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, predsjednica ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske), prof. dr. sc. Renato Matić (Hrvatski studiji), Nina Čolović (LGBT inicijativa Filozofskog fakulteta "AUT") te Nikola Zdunić (Zagreb Pride).

Iz medija:

Održan panel "LGBT radnička prava i udruživanje", lori.hr, 27.1.2016.

Dvostruka diskriminacija nevidljivih radnika, lupiga.com, 25.1.2016.

"Potrebno je informirati LGBT osobe o njihovim radničkim pravima, ali i educirati sindikate o LGBT problematici", Libela, 23.1.2016.

Diskustija LGBTI radnička prava i udruživanje u fokusu, ezadar, 22.1.2016.

Informirati LGBT osobe o njihovim radničkim pravima, e-novine, 22.1.2016.

Panel "LGBT radnička prava i udruživanje": Suradnja sindikata i civilnog sektora ključna je za ravnopravnost na radnom mjestu, Voxfeminae.net, 22.1.2016.

Diskriminacija LGBT osoba na radnim mjestima percipira se kao normalna, CroL, 22.1.2016.

Za građansku i radničku solidarnost, kulturpunkt.hr, 22.1.2016.