Suradnja u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje

partnerskonasilje1802Centar za žene žrtve rata – ROSA, u suradnji s partnerskim organizacijama Autonomnom ženskom kućom Zagreb, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ iz Pakraca i Udrugom žena „NIT“ iz Korenice, organizirao je završnu konferenciju projekta „Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja“. Tema konferencije je suradnja organizacija i institucija u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju.

Uvodno izlaganje održala je Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb, koja se osvrnula na problematiku financiranja autonomnih skloništa za žrtve obiteljskog nasilja kao i na pitanje sankcioniranja obiteljskog nasilja, a posebice partnerskog nasilja. Istaknula je nužnost žurne ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulske konvencije).

Mirjana Bilopavlović iz Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ osvrnula se ukratko na problematiku obiteljskog nasilja na području Požeško-slavonske županije, a predstavnica Udruge žena „NIT“ Korenica iznijela je svoja iskustva iz prakse vezano uz problematiku obiteljskog nasilja.

Završno izlaganje održala je predstavnica udruge „Domine“ iz Splita koja je prezentirala rezultate istraživanja pod nazivom „Žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja u Dalmaciji u 2015. godini“.
 
Nakon navedenih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj je aktivno sudjelovala i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je istaknula kako institucija Pravobraniteljice kontinuirano prati problematiku partnerskog nasilja te se aktivno (posebice kroz upozorenja i preporuke) zalaže za njegovo sankcioniranje i to na isti način na koji se sankcionira i obiteljsko nasilje. Savjetnica se ukratko osvrnula na dosadašnje pritužbe građana/ki vezano uz partnersko nasilje, a čiji broj je svake godine sve veći, istaknuvši mogućnost sankcioniranja partnerskog nasilja i prema čl. 31. Zakona o ravnopravnosti spolova, a sve dok se isto ne bude moglo sankcionirati na jednak način kao i obiteljsko nasilje. Savjetnica je navela i najčešće propuste u radu nadležnih institucija prilikom procesuiranja obiteljskog nasilja, a koji su uočeni prilikom postupanja po pritužbama građana/ki. Istaknula je i kako se Pravobraniteljica kontinuirano zalaže za ratifikaciju Istanbulske konvencije.