Sastanak s Ženskom grupom Karlovac „Korak“ i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Karlovačke županije

Karlovac1Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena (08.03.) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, posjetila je Karlovac gdje se sastala s predsjednicom Ženske grupe Karlovac „Korak“, gđom Mirjanom Duduković, i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, gđom Nadom Murganić. U prostorijama navedene udruge održana je press konferencija na kojoj se raspravljalo o problematici nasilja nad ženama, o radu skloništa za žrtve obiteljskog nasilja koje vodi Ženska grupa Karlovac “Korak“, kao i općenito o položaju žena u društvu. Na konferenciji su sudjelovale i predstavnice Grada Karlovca, Karlovačke županije i Centra za socijalnu skrb Karlovac.

Gđa Mirjana Duduković je ukratko predstavila dosadašnji rad i aktivnosti skloništa i savjetovališta istaknuvši kako su tijekom 2015.g. u skloništu boravile 53 osobe (28 žena i 25 djece), a sklonište je zaprimilo 97 zahtjeva za smještaj. Osvrnula se i na projekt koji je udruga provodila sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a čiji cilj je bila edukacija nezaposlenih žena, nakon koje se njih 40 % zaposlilo, što svakako predstavlja primjer dobre prakse.

U svom izlaganju Pravobraniteljica se osvrnula na problematiku financiranja rada skloništa za žrtve obiteljskog nasilja obzirom kako prema rezultatima istraživanja koje je provela 2011. i 2015.g., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe financiranja skloništa izdvajaju vrlo malene iznose koji predstavljaju manje od 1 % njihovih proračuna. Pritom na području šest županija još uvijek ne postoji niti jedno sklonište za žrtve nasilja u obitelji. Pravobraniteljica se osvrnula i na statističke podatke MUP-a o nasilju u obitelji tijekom 2015.g. istaknuvši kako se i dalje nastavlja trend brutalizacije obiteljskog nasilja jer se isto iz prekršajne sfere sve više seli u kaznenu sferu. Naime u 2015.g. došlo je do porasta od 100 % u odnosu na 2014.g., a vezano uz broj evidentiranih kaznenih djela s elementima nasilja među bliskim osobama. Pravobraniteljica se osvrnula i na slučaj u kojem je ravnatelj jedne srednje škole pretukao ženu pa se u zamjenu za odustanak od kaznenog progona nagodio s državnim odvjetništvom da će uplatiti 3000 kuna za žrtve poplava u Gunji istaknuvši kako se radi o primjeru loše prakse. Pored nasilja u obitelji, Pravobraniteljica se osvrnula i na područje rada i zapošljavanja, posebice na spolno uznemiravanje na radnom mjestu, jaz u plaćama između žena i muškaraca, diskriminaciju trudnica i majki s malom djecom, te pitanje sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (kojega dvostruko više sklapaju žene nego muškarci).

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, Nada Murganić, koja je ujedno i saborska zastupnica, istaknula je važnost edukacije svih djelatnika/ica institucija koje se bave zaštitom žrtava obiteljskog nasilja, kao i važnost dosljedne provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Osvrnula se i na ulogu rodno osviještenog odgojno-obrazovnog sustava kao i na pitanje ravnopravnosti spolova u politici, a posebice u kontekstu participacije žena na prethodnim parlamentarnim izborima.

Nakon press konferencije Pravobraniteljica je posjetila i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja koje vodi Ženska grupa Karlovac „Korak“ gdje se susrela i razgovarala sa ženama i djecom koji/e trenutno borave u skloništu. Pravobraniteljica je tom prilikom skloništu donirala dječju odjeću i obuću kao i prigodne poklone za djecu.

Iz medija:

Pravobraniteljica Ljubičić: Indikativan je podatak o čestim spolnim uznemiravanjima žena na poslu, Index.hr, 8.3.2016.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić: O neravnopravnosti žena u Hrvatskoj, Nacional, 08.03.2016. (HINA)

Žene nisu u istom položaju kao muškarci, naprotiv, Hrvatska u ravnopravnosti spolova ide unazad, Kaportal, 8.3.2016.

Dan žena, nismo napredovali nego idemoretrogradno, Hrvatski radio Karlovac, 8.3.2016.

Žene i dalje nisu ravnopravne - najveći problem nasilje u obitelji, Trend portal, 8.3.2016.

Karlovac: Konferencija Ženske grupe Korak na temu Međunarodnog dana žena, Pixsell galerija, 8.3.2016.