Osnivanje Nacionalne mreže za pitanje rodne ravnopravnosti u ruralnom razvoju

ogilogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je na prijedlog razvojne direktorice Organizacije za građanske inicijative-područnog ureda u Drnišu, Aleksandre Janjić, uključena u rad Radne grupe za osnivanje Nacionalne mreže za pitanje rodne ravnopravnosti u ruralnom razvoju. 

Pravobraniteljica se u Uredu susrela s gospođom Janjić vezano uz provedbu projekta koji provodi navedena Organizacija (OGI) u suradnji s albanskim  Institutom za demokraciju i posredovanje, Agencijom Bosne i Hercegovine za suradnju, edukaciju i razvoj te španjolskim Centrom za ruralne studije i međunarodnu poljoprivredu. Cilj projekta je doprinos osnaživanju žena i omogućavanje i jačanje uloge žena u programima ruralnog razvoja i poboljšanja pristupa žena razvojnim programima u lokalnim zajednicama u ciljanim zemljama, kao i razvoj snažnog partnerstva između ključnih dionika u svezi ravnopravnosti spolova, izgradnja njihovog kapaciteta i poboljšanje njihovog doprinosa u razvoju i promicanju mehanizama za osnaživanje žena u aktivnostima ruralnog razvoja.  Ciljane skupine su žene iz ruralnih područja, udruge koje se bave ravnopravnošću spolova i ruralnim razvojem dok su krajnji korisnici ruralno stanovništvo, civilno društvo i javni sektor na ciljanom području. Planirane aktivnosti  će se  odnositi na (1) uspostavljanje nacionalne i regionalne mreže za ruralni razvoj (2) izradu i usvajanje rodno osjetljivog programa ruralnog razvoja te (3) promotivne aktivnosti na lokalnoj razini kroz edukaciju i organiziranje radionica. Predloženo je održavanje ukupno tri radionice u tri regije  - u  Dalmaciji i Primorju, Središnjoj Hrvatskoj te Slavoniji i Baranji.

 

Organizacija za građanske inicijative OGI