Pravobraniteljica u Osijeku izlagala o položaju žena na tržištu rada

prsizvortenjaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je u Osijeku na javnoj raspravi „Prepreke ostvarivanja prava na rad“ koju je u okviru projekta Pokreni organizirala Ženska udruga „Izvor“ iz Tenje u partnerstvu s Udrugom gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Pravobraniteljica je održala predavanje na temu „Položaj žena na tržištu rada“ u kojem se osvrnula na jaz u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca, manju stopu zaposlenosti žena, ugovore na određeno vrijeme, dob i majčinstvo kao najveće prepreke za žene na tržištu rada, te predstavila ukratko EU projekt kojeg je nositeljica „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“. Ujedno je prisutne upoznala i sa preporukama za poboljšanje položaja žena na tržištu rada koje je u okviru Izvješća o radu za 2018. predstavila i u Hrvatskom saboru.

Iz medija:

HRT, Radio Osijek, 10.12.2019.

Oaza Beli Manastir, 10.12.2019.

Babe.hr, 18.12.2019.