Sastanak u vezi zaštite prava transrodnih osoba u doba pandemije virusa COVID-19

transgender rights are HRU uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s predsjednicom udruge TransAid, Asmirom Topal i njenim suradnicima, a s ciljem dogovora oko budućih zajedničkih inicijativa i razmjene iskustava u području zaštite i ostvarenja temeljnih ljudskih prava transrodnih osoba. Predstavnici udruge izložili su ukratko pravobraniteljici, Višnji Ljubičić i njenom savjetniku, Nebojši Paunoviću, najnovije probleme s kojima su se susrele transrodne osobe u doba pandemije virusa COVID-19 kako bi zajedničkim snagama osigurali odsustvo diskriminacije te daljnje poboljšanje zakonodavnog okvira i pružanja usluge zdravstvene zaštite koja je transrodnim osobama ključna u smislu ostvarenja prava na jednako postupanje i zaštitu od diskriminacije.

Predsjednica udruge i njeni suradnici pravobraniteljici su posebno istaknuli najnovije probleme s kojima se susreće transrodna populacija. Pa je tako istaknut problem vezan uz činjenicu da se sada kao uvjet za ulazak u postupak spolne tranzicije transrodnim osobama uvjetuje jednogodišnja hormonska terapija, koja da se uz to više ne osigurava na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja već se naplaćuje. Nadalje, istaknuto je kako je lista medicinskih stručnjaka i zdravstvenih djelatnka, čije dijagnoze i mišljenja predstavljaju preduvjet provođenja postupka spolne tranzicije, zastarjela. Kao primjer, navedena je nelogična činjenica da se na listama nalaze liječnici koji su prije više godina napustili RH, dok se liječnici koji intenzivno rade s transrodnim osobama, primjerice, uopće ne nalaze na listama stručnjaka. Istaknuto je i nepostojanje medicinskih referentnih centara van Zagreba te da, stoga, svi za sve postupke i potrebnu dokumentaciju trebaju doći u Zagreb. Zatim je navedeno kako je Nacionalno zdravstveno vijeće ponovo dodatno usporilo, ionako spor postupak izdavanja svojih Mišljenja o promjeni spola, posebice u doba pandemije, te da se sada u tom procesu svim transrodnim osobama osim domovnice traže i mišljenja endokrinologa, bez obzira da li osobe podnose zahtjeve radi odabira života u drugom rodnom identitetu ili zbog promjene spola, što je suprotno Pravilniku o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu.

Predstavnici udruge izvijestili su pravobraniteljicu o ključnom i dalje neriješenom problemu koji je u doba pandemijie eskalirao, a radi se o već poznatoj neujednačenoj praksi i sve većem broju odbijanja pružanja zdravstvenih usluga od strane bolnica, a na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, posebice kirurških zahvata osobama u procesu spolne tranzicije, koja praksa je izrazito diskriminatorne prirode i zbog čega se na sudovima RH trenutno vodi nekoliko parnica protiv bolnica koje su odbile pružiti uslugu na teret stredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

U razgovoru predstavnicima/cama udruge iznesene su brojne inicijative koje trenutno, ali i dugoročno poduzima Pravobraniteljica s ciljem otklanjanja svih gore navedenih problema, odnosno diskriminacije transrodnih osoba. Pravobraniteljica je istaknula kako su edukacije javnosti, kako one stručne tako i društva u cjelini, dugoročni ključ rješavanja svih problema. Ukratko je izložena najnovija inicijativa pravobraniteljice pokrenuta prema Ministarstvu zdravstva, Nacionalnom zdravstvenom vijeću i HZZO-u, a vezano uz zahtjev za konačnim rješavanjem spomenute neujednačene prakse pružanja zdravstvenih usluga na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, posebice kirurških zahvata. Istaknuto je kako se Ministarstvo zdravstva na inicijativu pravobraniteljice već ranije obvezalo osnovati radnu skupinu koja bi imala zadatak izraditi jasan hodogram postupanja u svim navedenim neriješenim ili diskriminatornim situacijama vezanim uz zdravstvena prava transrodnih osoba. Osim toga, predstavnici udruge informirani su i o postupcima po pritužbama tranrodnih osoba kojih je u poslijednje vrijeme sve više. Naime, Pravobraniteljica je od početka godine registrirala povećan broj pritužbi zbog diskriminacije temeljem rodnog identiteta, a na osnovu kojih je poduzet niz mjera prema resornim tijelima s ciljem osiguranja učinkovite i brze zaštite prava i sloboda transrodnih osoba, prvenstveno prava na jednako postupanje svih organizacija, tijela državne uprave i ustanova prema ovim osobama.

Zaključno, Pravobraniteljica je obavijestila članove i članice udruge o skorom sastanku koji će inicirati s ministrom zdravstva, predstavnicima HZZO-a, i predstavnicima Nacionalnog zdravstvenog vijeća oko dogovora o ujednačavanju prakse u postupanju te rješavanja svih preostalih otvorenih pitanja i posebice osnivanja radne skupine u kojoj bi sudjelovali i članovi/ice udruge TransAid-a. Pravobraniteljica je ponudila i konkretnu potporu udruzi u njihovim projektima, posebice u području edukacija i zaštite i unaprjeđenja prava transrodnih osoba, a kroz nastavak izvrsne suradnje i dugogodišnjeg partnerstva.