Pravobraniteljica u Splitu na 2. Mediteranskom ženskom festivalu

SplitDominePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 2. Mediteranskom ženskom festivalu kojeg je udruga Domine, organizacija za promicanje ženskih prava, već tradicionalno organizirala kao #MedFemFest2020 te sa organizatoricama festivala u BETON kinu u MKC Split bila na projekciji filma Tereza37. Tijekom boravka u Splitu pravobraniteljica se sastala s članicama Domine koje su informirale pravobraniteljicu o  ovogodišnjoj koncepciji festivala na temu ženskog rada u vremenima krize te nevidljivosti žena u javnim prostorima Grada. Bila je to prilika da članice  predstave i druge aktivnosti  koje  kontinuirano provode u zaštiti žena i poticanju ravnopravnosti spolova i to: na jačanju kapaciteta udruge suradnjom sa mnogobrojnim volonterkama, o suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju unapređenja kvalitete života u zajednici i o aktualnim projektima kojima istražuju žensku prošlost Splita i Dalmacije.