3. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

odborrs19travnja2012Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora pod nazivom "Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj". Na sjednici je projekt istog naziva predstavila Mary Ann Rukavina Cipetić, izvršna direktorica Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF). Projekt se provodi u sedam zemalja Jugoistočne Europe, a cilj mu je poboljšati sudjelovanje žena u ruralnom razvoju. 

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključena je u projektni odbor zajedno s predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, predstavnicom Ureda Vlade RH za ravnopravnost spolova te predstavnicama nekoliko nevladinih ženskih organizacija.

Pravobraniteljica je istaknula da žene iz ruralnih područja imaju potencijal koji se u gospodarskom razvoju zanemarivo koristi te da je uloga države i lokalne zajednice poticati ih na uključivanje u različite oblike udruživanja, kako obnavljanja tradicionalnih zanata i vještina (sakupljanje eteričnog bilja, izrade narodnih nošnji, tradicionalnih predmeta i sl.), tako i poticanja seoskog turizma li političkog  aktiviranja, čime bi se poboljšao njihov društveni život. Uspoređujući crnogorsko „Istraživanje o potrebama žena u ruralnim oblastima“ iz 2011., moguće je pronaći brojne sličnosti s položajem seoskih žena u Republici Hrvatskoj. Posebice u postojećoj tradiciji da se seoske žene odriču dijela obiteljskog naslijeđa u korist muških članova obitelji, čime se smanjuje njihova mogućnost raspolaganja nekretninom kao vlasnica dijela imovine, a time i dobivanja poticajnih kredita, zajmova i sl.

Pravobraniteljica je u dosadašnjim razgovorima s čelnicima lokalne samouprave uvijek naglašavala važnost rodno osjetljivog proračuna u planiranju infrastrukture i dostupnosti određenih servisa kojima se može unaprijediti ili otežati položaj žena na lokalnoj razini. Zaključno je istaknula da je potrebno u okviru regionalnog projekta donijeti zajedničke preporuke koje će se moći predložiti Hrvatskome saboru i/ili Vladi u smislu donošenja zakonodavnih mjera i poticanja za unaprjeđivanje položaja žena u ruralnim područjima.

  • hjhk
  • kčlkč
  1. bn
  2. nm,