Pravobraniteljica na 63. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Odborljudprav15042015WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 63. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Prva točka dnevnog reda bila je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koje je na drugom čitanju u Hrvatskom saboru. Konačni prijedlog predstavila je zamjenica ministra pravosuđa, Sandra Artuković Kunšt. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić govorila je na Odboru o izmjenama Kaznenog zakona u dijelu uvođenja posebnog kaznog djela Nasilničkog ponašanja u obitelji, kao i o kaznenom procesuiranju korisnika seksualnih usluga.