Zaključne primjedbe UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom predstavljene u Hrvatskom saboru

Sabor02072015webOdbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora je, na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak, organizirao u Hrvatskom saboru okrugli stol na kojem su predstavljene Zaključne primjedbe UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom o Inicijalnom izvješću Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Okrugli stol organiziran je u svrhu unaprjeđenja prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj te su na njemu prezentirana zaključna razmatranja Odbora nakon uspješnog sudjelovanja hrvatske delegacije 30. i 31. ožujka 2015. u Ženevi.

Uvodna izlaganja održali su Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora, te Željko Jovanović, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, koji su istaknuli važnost rasprave o navedenoj problematici u cilju kontinuiranog osvještavanja društva te uklanjanja svih prepreka te poboljšanja statusa osoba s invaliditetom u društvu. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, istaknula je važnost Konvencije, ali i ulogu koju u senzibilizaciji društva za osobe s invaliditetom imaju organizacije civilnog društva. U ime potpredsjednice Vlade RH, prisutnima se obratila i Maja Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih. Okruglom stolu nazočila je i Martina Krnić, savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Zaključke su predstavile Iva Prpić, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih i predsjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom, Marica Mirić, članica predsjedništva Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Valentina Otmačić, predstojnica UNICEF-ovog ureda u RH te Branka Meić Salie, savjetnica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Kao posebna kategorija osoba s invaliditetom istaknute su žene s invaliditetom koje su izložene riziku višestruke diskriminacije i to u svim područjima života, posebice na području obrazovanja, rada i zapošljavanja te nasilja u obitelji. Čl. 6. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom odnosi se upravo na žene s invaliditetom te je Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom u Inicijalnom izvješću istaknuo zabrinutost zbog činjenice kako veliki udio žena s invaliditetom ima samo osnovnoškolsko obrazovanje ili čak ni to kao i zbog nerazmjera u broju muškaraca s invaliditetom i žena s invaliditetom u smislu zapošljavanja. Odbor je zabrinut i zbog nasilja nad ženama i djevojčicama s invaliditetom unutar obitelji i u ustanovama, posebice psihijatrijskim ustanovama.

Imajući u vidu navedeno, Odbor je preporučio poduzimanje dodatnih mjera za osnaživanje žena s invaliditetom u područjima obrazovanja i zapošljavanja kao i u cilju zaštite od nasilja, uključujući i seksualno nasilje. Odbor je preporučio i sustavno prikupljanje podataka i statistike o situaciji u kojoj se nalaze žene i djevojčice s invaliditetom.

Položaju žena s invaliditetom značajnu pažnju pridaje i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, posebice vezano uz nasilje u obitelji te uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radu, a o čemu je izvještavala Hrvatski sabor u svojim dosadašnjim godišnjim izvješćima o radu.