Sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

povGZG08122015Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba održalo je tematsku sjednicu pod nazivom „Nasilje nad ženama s invaliditetom – višestruki rizik, višestruka diskriminacija“. Nakon uvodnog izlaganja predsjednice Povjerenstva, Margarete Mađerić, prikazan je dokumentarni film „Lijepo mi je s tobom, znaš“ autorice Eve Kraljević, a koji prikazuje život djevojke s Downovim sindromom. Filmu je podršku dalo i Povjerenstvo.

Nakon projekcije filma, dr. sc. Maja Mamula je održala izlaganje o problematici nasilja nad ženama s invaliditetom, istaknuvši pritom posebice problematiku prepoznavanja i prijavljivanja obiteljskog nasilja. Osvrnula se na specifičnosti nasilja nad ženama s invaliditetom, a prvenstveno ako se ima u vidu njihova fizička, ekonomska i emocionalna ovisnost o počinitelju. Istaknula je i pojedina istraživanja prema kojima žene s invaliditetom imaju 40 % veću vjerojatnost da su unazad pet godina doživjele nasilje.

Prof. Daniela Bratković sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu održala je izlaganje o faktorima koji pogoduju podložnosti osoba s intelektualnim poteškoćama seksualnoj zloupotrebi. Kao odlučujuće faktore istaknula je ovisnost o okolini, smanjenu sposobnost iznošenja vlastitih problema, tjelesna ograničenja koja otežavaju samoobranu, kognitivna ograničenja koja otežavaju procjenu situacije te nisko samopoštovanje.

Završno izlaganje održala je Marinka Bakula-Anđelić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom koja se osvrnula na aktivnosti Grada Zagreba vezano uz osobe s invaliditetom, a posebice na aktivnosti usmjerene prema ženama s invaliditetom koje su izložene riziku višestruke diskriminacije.
 
Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj je aktivno sudjelovala i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je istaknula kako se institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova  kontinuirano bavi položajem žena s invaliditetom, a o čemu izvještava i Hrvatski sabor u svojim godišnjim izvješćima o radu. Savjetnica se ukratko osvrnula na obrazovanje žena s invaliditetom obzirom kako čak 75 % žena s invaliditetom ima nezavršenu ili završenu samo osnovnu školu, a njih svega 19 % ima završenu srednju školu. Vidljivo je kako žene s invaliditetom još uvijek imaju niži stupanj obrazovanja u odnosu na muškarce s invaliditetom, a što posljedično dovodi i do njihovog nepovoljnijeg položaja na tržištu rada, ali i do ekonomske ovisnosti koja je povezana i sa ekonomskim nasiljem kao oblikom obiteljskog nasilja. Pored ekonomskog nasilja, žene s invaliditetom su izložene i svim ostalim oblicima nasilja, a posebice socijalnoj izolaciji i zanemarivanju. Stoga je svakako nužna kontinuirana edukacija stručnih osoba, senzibilizacija javnosti o položaju žena s invaliditetom te njihovo daljnje osnaživanje, a što je Pravobraniteljica preporučila i u svojim godišnjim izvješćima o radu.