Održana 1. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsNa današnjoj  1. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora,  predsjednik uprave HAMAG-a (Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) Darko Liović, predstavio je Godišnje izvješće HAMAG-a za 2014. godinu, koje je komentirala pravobraniteljica Višnja Ljubičić. U Izvješću se navodi da je u 2014. godini, broj odobrenih jamstava pravnim subjektima u kojima su vlasnice/zastupnice društva žene iznosio 28%, što je postotak jednak onome iz 2013. godine. Rezultati dodijeljenih potpora u mikro poduzetništvu i obrtu pokazuju da je udio prijavljenih žena poduzetnica u ukupnom broju zaprimljenih prijava iznosio 17%, a udio dodijeljenih potpora žena poduzetnicama u ukupnom broju dodijeljenih potpora 21%. Rezultati za malo i srednje poduzetništvo i obrt  pokazuju da je udio prijavljenih žena bio 16%, a udio dodijeljenih potpora ženama poduzetnicama 33%.

Trend porasta udjela žena kojima su dodijeljena sredstva obrazložen je time da žene dostavljaju bolje napisane projekte i sređeniju dokumentaciju. Pravobraniteljica je pohvalila činjenicu da su podaci u Izvješću bolje rodno segregirani u odnosu na izvješća iz 2012. i 2013. te rekla da statistika ohrabruje. Statističke pokazatelje usporedila je sa rezultatima istraživanja koje je provela institucija Pravobraniteljice o zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u tvrtkama, a koji su pokazali da su žene na rukovodećim pozicijama zastupljene sa 24%, međutim, ako se radi o većim i moćnijim tvrtkama na tržištu taj postotak pada na 17%, a ako se radi o manjim tvrtkama, raste na 33%.
Između ostalog, preporuka Pravobraniteljice HAMAG-u i lokalnim zajednicama da uključe žene u programe priprema i pisanja projekata te da ih informiraju o raspisivanju natječaja za dobivanje sredstava, rezultiralo je ovim pozitivnim trendom. Naglasila je kako bi bilo korisno da se u buduća Izvješća uključi i podatak o ukupno ostvarenim jamstvima i bespovratnim sredstvima i udjelu žena poduzetnica u navedenom ukupnom iznosu te napomenula kako se vidi da su mjere nacionalne Strategije za poticanje ženskog poduzetništva i poticajna sredstva HAMAG-a urodile plodom.