Održana zajednička tematska sjednica dvaju saborskih Odbora o pravima transrodnih osoba

transrodni - saborski odbori za webZajednička sjednica saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbora za ravnopravnost spolova sazvana je kako bi se razmotrile zakonske i administrativne prepreke punom ostvarivanju prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj. U radu  tematske sjednice, osim saborskih zastupnika/ca i članova/ica odbora, sudjelovala je i predstavnica Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), krovne organizacije za zaštitu prava transrodnih osoba u Europi (TGEU), udruge TransParent – inicijative roditelja transrodne djece i mladih, predstavnici/ce svih pravobraniteljiskih ureda, vladinih ureda i nadležnih ministarstava, te transrodne osobe i njihovi roditelji.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravni savjetnik, Nebojša Paunović, ukratko je izložio s kojim se sve izazovima od 2013. godine susretala Pravobraniteljica u otklanjanju diskriminatornih prepreka koje su priječile transrodne osobe u ostvarenju temeljnih ljudskih prava. Naglasio je kako je pro-aktivni i konstruktivni pristup Pravobraniteljice u konačnici ipak dao rezultata jer je Nacionalno zdravstveno vijeće izdalo većinu Mišljenja temeljem kojih su transrodne osobe uskladile svoje rodne identitete sa svojim osobnim dokumentima. Savjetnik Paunović istaknuo je kako je sljedeći korak određivanje jasnih kriterija od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na osnovu kojih će se propisati koje troškove u postupku spolne tranzicije snosi država, a koje same transrodne osobe.

Na kraju sjednice, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, Gordana Sobol predložila je zaključke koji bi bili usvojeni na idućoj sjednici Odbora: 1.) Pozivaju se sva nadležna tijela na puno poštivanje Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu; 2.) Pozivaju se sva nadležna tijela da osiguraju harmonizaciju mišljenja i dijagnoza stručnjaka sa liste stručnjaka sa stajalištima Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) i standardima međunarodnih medicinskih smjernica vezanih uz postupke spolne tranzicije transrodnih osoba; 3.) Pozivaju se sva nadležna tijela da u sve radne skupine i postupke odlučivanja o unaprjeđivanju prava transrodnih osoba uključe predstavnike transrodnih udruga; 4.) Pozivaju se svi odgovorni da na svim razinama društva, a posebno u medicinskoj struci, osiguraju sustavno stručno usavršavanje, edukaciju i izobrazbu o fenomenu transrodnosti i transrodnim osobama.