Posjeta Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsPredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora gđa Nansi Tireli, potpredsjednica gđa Sonja König te članovi/ce Odbora, gđa Melita Mulić i prof.dr.sc. Marija Vukobratović posjetile su Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kako bi se, na vlastitu inicijativu, osobno upoznale s radom i aktivnostima pravobraniteljice. U dvosatnom sastanku, pravobraniteljica Višnja Ljubičić i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec ukratko su predstavili neke od najaktualnijih aktivnosti u različitim područjima kojima se pravobraniteljica bavi u sklopu svojih nadležnosti. I djelatnici i djelatnice Ureda imali su priliku predstaviti sebe i svoj rad te trenutačne zadatke na kojima rade.

Pravobraniteljica je predstavnice Odbora između ostalog upoznala s proširenjem ovlasti institucije pravobraniteljice koja se može pojaviti kao umješač u sudskom postupku temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije, sa suradnjom s raznim državnim tijelima i institucijama i drugim pravobraniteljstvima, sa suradnjom sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova te drugim aktivnostima svog Ureda na lokalnoj razini, sa suradnjom sa ženskim sekcijama sindikata i zajedničkim radom na „Vodiču za seksualno uznemiravanje“ te planiranim edukacijskim radionicama, sa suradnjom s međunarodnim i regionalnim institucijama i veleposlanstvima,  i dr. Bilo je govora i o potrebi i inicijativama vezanima uz edukaciju sudaca/tkinja o praksi europskih sudova, o suradnji s ravnateljstvom policije, o regionalnom projektu vezanom uz osnaživanje žena iz ruralnih područja, te o poduzetim koracima vezanima uz zakonodavstvo koje regulira problematiku LGBT populacije.
Na pojedinačna pitanja o kojima je bilo riječi u predstavljanju rada Ureda pravobraniteljice razvila se konstruktivna diskusija. Predstavnice Odbora bile su najviše zainteresirane za konkretna pitanja vezana uz praksu Ureda kao i za aktualna istraživanja.