Odbor za ravnopravnost spolova o Godišnjem izvješću MORH-a

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 6. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora s dnevnim redom Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u oružanim snagama RH za 2011. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u RH za 2011. Pravobraniteljica se uključila u raspravu vezano za zastupljenost žena u oružanim snagama i vojno diplomatskim predstavništvima te za podzakonske propise o postupanju u slučajevima zaštite dostojanstva radnika/ca.

Iako se na upravljačkoj razini povećao broj zastupljenosti žena, u Oružanim snagama RH na voditeljskim i zapovjednim dužnostima ima samo 7.6% žena. Budući da u članicama NATO saveza 37,2% žena su djelatne vojne osobe, 31% žena zauzima visoka mjesta u upravljačkim strukturama, a 22,5% su više rukovodeće osobe, pravobraniteljica smatra da Ministarstvo obrane treba i dalje raditi na uvođenju pozitivnih mjera u smislu jačeg uključivanja žena u upravni dio, a posebno u oružane snage RH.

Budući da je navedeno da Odbor za ravnopravnost spolova kadrovskog savjeta Ministarstva obrane u 2011. nije zaprimio pritužbu zbog spolne diskriminacije, pravobraniteljica je navela kako je krajem 2010. njezin Ured primio pritužbu o spolnom uznemiravanju u OSRH te da se korespondencija odvijala tijekom cijele 2011. godine. Na inicijativu pravobraniteljice predloženo je da Ministarstvo obrane donese podzakonski propis koji će sadržavati odredbe o postupanju za zaštitu dostojanstva radnika/ca jer Pravilnik o službi u OS RH to ne sadrži.

Isto tako, kako Republika Hrvatska ima 17 vojno-diplomatskih predstavništva u inozemstvu sa 17 vojnih izaslanika i 2 pomoćnika s akreditacijama u 29 zemalja, pravobraniteljica je mišljenja da bis e sastav navedenih vojnih izaslaništava trebao promijeniti u korist podzastupljenog spola, a u skladu s NAP za provedbu Rezolucije VS UN-a o položaju žena, miru i sigurnosti.

Pravobraniteljica je imala priliku razgovarati sa zamjenicom ministra obrane, gđom Višnjom Tafra, o nedavnom pravilniku o otpremninama kao i pritužbama vezanim uz odredbe tog pravilnika.