Pravobraniteljica na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

OZRS 14122016Na dnevnom redu današnje sjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora raspravljano je o Izvješću HAMAG-a za 2015. godinu, koje je predstavio Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave Hamag-Bicroa. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uključila se u raspravu o navedenom Izvješću i ukazala da u svim područjima nedostaje prikaz rodne statistike, osim u području bespovratnih kredita, linije koja je rodno iskazana s obzirom na dodatne bodove u kriterijima na  koje,  između ostalih,  imaju pravo i  poduzetnice. Rodno razvrstani rezultati zaprimljenih i dodijeljenih potpora bespovratnih kredita, vidljivi su za područje prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti.

U prerađivačkoj industriji od ukupnog broja svih zaprimljenih prijava za bespovratne potpore koje su uspješno prošle fazu administrativne provjere, 19% njih poslale su poduzetnice. Od ukupnog broja dodijeljenih potpora, 27% dodijeljeno je poduzetnicama. U uslužnim djelatnostima 47% zaprimljenih prijava dostavile su poduzetnice, koje su dobile 42% svih potpora u ovoj djelatnosti. U svim ostalim područjima kao na primjer mikrokreditiranje, zahtjevi za jamstvima i dr., nema pokazatelja prema spolu te se  ne mogu odrediti niti godišnji niti višegodišnji trendovi iz aspekta ravnopravnosti žena i muškaraca. Također, nedostaju podaci o situaciji na lokalnim razinama o dostupnosti i korištenju kreditiranja i jamstava od strane poduzetnica ili žena koje to žele postati. Pravobraniteljica je naglasila važnost rodne statistike u svim područjima djelovanja Hamaga sukladno Nacionalnoj strategiji za  poticanje ženskog poduzetništva.  Predsjednik Uprave Hamaga uzeo je u obzir navedenu primjedbu i obvezao se da će u idućem
izvješću uključiti i rodni aspekt za sva područja.

Također, Odbor je donio zaključak kojim poziva Ministarstvo znanosti i obrazovanja da Odboru dostavi Izvješće o provedbi zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2014./2015. i 2015./2016. Pravobraniteljica je napomenula da smo u okviru institucije proveli slična istraživanja u školama te da ćemo ih dostaviti Odboru na uvid kako bi mogli usporediti dobivene podatke.

Na kraju sjednice, Pravobraniteljica je pozvala predsjednika, zamjenicu i sve članove/ice Odbora za ravnopravnost spolova da posjete instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kako bi se osobno upoznali s djelatnicima/ama, aktivnostima i izazovima s kojima se suočavamo u provedbi načela ravnopravnosti spolova kao ustavne vrednote.