Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

OdborRSLGBTPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na 16. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora koji je organizirao tematsku sjednicu na temu "Suzbijanje nasilja nad LGBT osobama u Republici Hrvatskoj" na koju su bili pozvani svi zastupnici i zastupnice, predstavnici/e nadležnih državnih institucija te organizacija civilnog društva. Pravobraniteljica je govorila o zaštiti prava spolnih i rodnih manjina (LGBTI osoba). Ukazala je na to da je spolna orijentacija jedna od osnova po kojoj je zabranjena diskriminacija Zakonom o ravnopravnosti spolova. 

Kod većine ljudi seksualna orijentacija se formira u vrlo ranoj životnoj dobi kroz interakciju bioloških, kognitivnih i socijalnih faktora, a homoseksualnost je rasprostranjena u svjetskoj populaciji između 4-17%. Pravobraniteljica je navela statistički udio pritužbi građana/ki istospolne orijentacije u ukupnom broju pritužbi koje institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prima (spolna orijentacija – 3,3 % , rodni identitet i izražavanje – 2,7 %), te razloge zbog kojih LGBTI osobe nisu sklone pritužiti se institucijama u koje nemaju povjerenja da će zaštititi njihova prava. 

Govorila je i o rezultatima istraživanja vezanim uz homofobiju, postignuća institucije Pravobraniteljice u unaprjeđenju zakonskog okvira sukladnom europskim standardima i direktivama, a posebice pravnog statusa transrodnih/rodno-disforičnih osoba. Navela je i iskustva umješačice u antidiskriminacijskim sudskim postupcima te praktične primjere vezane uz govor i zločin iz mržnje. Zaključila je da postoji stalna potreba za osvještavanjem o statusu LGBTIQ osoba - kroz odgojno-obrazovni sustav, edukacije, javnu osudu i reagiranja institucija i političkih elita, okrugle stolove ili druge načine ukazivanja na probleme i zahtijevanja da se oni riješe. Preporučila je da se djela motivirana mržnjom temeljenoj na predrasudi prema LGBTI osobama progone u okviru kaznenog, a ne prekršajnog postupka, da se unaprijedi sustav prikupljanja i obrade podataka na parničnim/prekršajnim/kaznenim sudovima vezano uz diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije, da svi dionici prema Protokolu o postupanju u slučajevima zločina iz mržnje, motiviranih predrasudom prema LGBTI postupaju promptno, da se razvije program stručnog usavršavanja za državne odvjetnike/suce koji odlučuju u anti-diskriminacijskim sporovima, a posebno u kaznenopravnim sporovima te da se izradi Protokol zaštite od nasilja i uznemiravanja nad učenicima/ama za OŠ / SŠ.

Iz medija:

Direktno.hr, 19.10.2017.

T-portal, 19.10.2017.

Nacional, 19.10.2017.

Index.hr, 19.10.2017.

CroL, 19.10.2017.

HINA, 19.10.2017.

24sata, 19.10.2017.

Hrvatski sabor, 19.10.2017.