Saborski Odbor raspravljao o statusu i pravima transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj


Transrodni - sabor mala za web 2U organizaciji saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (dalje u tekstu: Odbor) danas je u Saboru održana tematska sjednica pod naslovom – Status i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj. Uz članove saborskog Odbora, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, Višnju Ljubičić i njenog pravnog savjetnika, Nebojšu Paunovića, sjednici su nazočili predstavnici udruge TransParent – Inicijativa za roditelje trans i rodno varijantnih osoba, zatim Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, HZZO-a i drugi.

Predsjednik saborskog Odbora, Milorad Pupovac, istaknuo je kako u Republici Hrvatskoj postoji pravni i medicinski okvir koji regulira područje spolne tranzicije, ali kako nedostaje “uslužna i susretljiva” administracija koja bi transrodnim osobama konstruktivno pomagala u rješavanju njihovih problema.

Luna Sardelić iz udruge TransParent prezentirala je ukratko temeljne pojmove i ključne probleme s kojim se i dalje susreću transrodne osobe u Republici Hrvatskoj. Pa je tako istaknula spor, potpuno suvišan i neučinkovit postupak izdavanja mišljenja o promjeni spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu od strane Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV), needucirana državna uprava i medicinski stručnjaci koji se bave zaštitom prava, pružanjem medicinskih usluga i podrške transrodnim osobama te neuređen sustav pokrivanja troškova spolne tranzicije od strane države (HZZO-a), odnosno nepokrivanje troškova terapije i kirurških zahvata promjene spola od strane države.

Saborski zastupnik i član Odbora, Pođa Grbin istaknuo je kako se danas, u svjetlu proteka više od dvije godine od uređenja pravnog okvira za promjenu spola ili odabir života u drugom rodnom identitetu, može provesti određena evaluacija primjene propisa i kvalitete zaštite prava transrodnih osoba. U tom smislu, naglasio je kako se može s punim pravom zaključiti da je s obzirom da u postupku spolne tranzicije medicinski stručnjaci, zdravstveni radnici, psiholozi i psihijatri izdaju mišljenje o promjeni spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu, mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća potpuno suvišno te da ga treba dokinuti iz cjelokupne procedure spolne tranzicije, odnosno promijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a sve u cilju ubrzanja postupka te zaštite ljudskih prava i dostojanstva transrodnih osoba. Istaknuo je kako je potpuno neprihvatljivo da država ne pokriva troškove vezane uz ovo medicinsko stanje, sugerirajući da se radi o direktnoj diskriminaciji temeljem rodnog identiteta s obzirom da se jednima za određena medicinska stanja troškovi pokrivaju, a transrodnim osobama za njihova medicinska stanja troškovi ne pokrivaju.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podržala je izlaganje člana Odbora Peđe Grbina kao i ostalih izlagača, posebice članova i članica udruge TransParent – Inicijative za roditelje trans i rodno varijantnih osoba, ističući kako s istima ostvaruje izvrsnu višegodišnju suradnju s ciljem unaprjeđenja zaštite prava transrodnih osoba što je danas rezultiralo time da je više od 50 osoba pravno promijenilo svoj spol. Što se tiče dokidanja mišljenja NZV-a u postupku spolne tranzicije te pokrivanje terapijskih i ostalih medicinskih troškova od strane HZZO-a, pravobraniteljica je navela kako će se posebno zauzeti da se ta dva pitanja što prije riješe u korist transrodnih osoba. Naglasila je kako jedan od preostalih problema vezan uz status i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj upravo predstavlja sporost NZV-a u izdavanju mišljenja o promjeni spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu. Osim toga, istaknula je kako NZV u određenom broju slučajeva postupa čak i mimo Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu tražeći od samih transrodnih osoba prikupljanje dodatne medicinske dokumentacije koju Pravilnik ne predviđa. Pravobraniteljica je dalje istaknula probleme vezane uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ističući kako se predstavnici navedenog ministarstva uporno ne pojavljuju na ovakvim skupovima. Osim toga, pravobraniteljica je naglasila kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije izdalo nikakvu uputu obrazovnim institucijama o jedinstvenom načinu na koji bi se mijenjale svjedodžbe i diplome po promjeni spola, odnosno kod odabira života u drugom rodnom identitetu, ostavljajući Instituciji pravobraniteljice da svaki takav slučaj rješava individualno sa svakom pojedinom obrazovnom ustanovom kod koje se pojavi ovo pitanje.

Nadalje, pravobraniteljica je istaknula kako već više od godine dana čeka da Ministarstvo zdravstva osnuje Radnu skupinu za rješavanje preostalih otvorenih pitanja transrodnih osoba. Pravobraniteljica je skrenula pozornost prisutnima, kako se na osnivanje Radne skupine obvezalo Ministarstvo zdravstva, odnosno ministar Kujundžić osobno na sastanku s njom i savjetnicima Institucije. Pravobraniteljica je pojasnila kako bi se ova Radna skupina, između ostalog, upravo trebala baviti rješavanjem pitanja pokrivanja terapijskih i ostalih medicinskih troškova osoba koje se nalaze u spolnoj tranziciji. Istaknula je kako će se osobno zauzeti ne bi li se ova preuzeta obveza od Ministarstva zdravstva i ministra Kujundžića konačno i ostvarila. Na kraju, naglasila je kako je shodno istaknutom od strane mnogih sudionika diskusije, upravo izobrazba od najranije dobi te cijeloživotno stručno usavršavanje ključ za suzbijanje predrasuda, stereotipa i diskriminacije transrodnih osoba.

Iz medija:

Dalmacija News, 14.11.2017.