Održana sjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova

20171115 150932Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na 17. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora koji je organizirao sjednicu na temu: "Aktivnosti i mogućnosti za jačanje kapaciteta Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama” na koju su bili pozvani zastupnici i zastupnice, predstavnici/e nadležnih državnih institucija te organizacija civilnog društva.

Pravobraniteljica je govorila o radu njene institucije na suzbijanju i prevenciji nasilja kroz individualne pritužbe građana, ali i kroz pro-aktivni i konstruktivni pristup koji uključuje povezivanje s nadležnim tijelima i službama koje su ovlaštene pružati podršku žrtvama, te procesuirati i suzbijati nasilje – policija, centri za socijalnu skrb, državna odvjetništva i sudovi. Istaknula je kako je neophodno osnažiti Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama (dalje u tekstu: Nacionalni tim), ali i sve županijske timove te im ponuditi dodatnu izobrazbu i specijalizaciju bez da ih se opterećuje s drugim oblicima nasilja. Skrenula je pozornost prisutnima kako institucija Pravobraniteljice provodi redovne godišnje edukacije na temu nasilja u obitelji i prema ženama u čak četiri ministarstva. Navela je kako bi bilo dobro razmisliti o institucionalizaciji Nacionalnog tima, te istaknula kako je institucija Pravobraniteljice upravo osnovala tijelo za nadgledanje i praćenje ubojstava žena naziva „Femicid“ koje će prikupljati podatke i analizirati svaki slučaj ubojstava žena, te davati preporuke za kreiranje učinkovitih politika suzbijanja i prevencije. Naglasila je kako će navedeno tijelo u svom radu svakako biti komplementarno radu Nacionalnog tima. Zaključno, pravobraniteljica je istaknula kako je kvalitetna međuresorna i međusektorska suradnja ključna u prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji i prema ženama.

Većina prisutnih podržala je kako rad i napore na unaprjeđenju sustava i edukaciji dionika, tako i ideje pravobraniteljice vezane uz jačanje Nacionalnog tima te se istaknulo kako je zasigurno potrebno pružiti veću institucionalnu potporu radu tima, ali i preuzeti odgovornost u smislu provođenja dogovorenih obveza i strategija. Članovi Nacionalnog tima izrazili su svoju frustraciju činjenicom da su bili loše ili nikako financijski podržani od ministarstava koja su se obvezala financijski i politički podržati Nacionalne i županijske timove, te kako nije postojala politička volja da se učine nužne strateške promjene, kako zakonodavne, tako i one praktične kako bi rad Nacionalnog tima bio učinkovitiji. Zaključno, istaknulo se kako će dobra osnova za kvalitetan rad Nacionalnog tima biti ratifikacija Istanbulske konvencije koja daje najbolji temelj za razvijanje učinkovitih politika prevencija I suzbijanja nasilja u obitelji i prema ženama.