Održana zajednička tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

Femicid - Mala za web ja

U prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, održana je zajednička tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Odbora za nacionalne manjine i Gradske koordinacije za ljudska prava na temu: „Femicid – situacija u Republici Hrvatskoj“. U ime pravobraniteljice, pravni savjetnik, Nebojša Paunović iznio je iskustva institucije Pravobraniteljice u području nasilja prema ženama i u obitelji, s posebnim naglaskom na novo-osnovano tijelo za nadgledanje slučajeva ubojstava žena u Republici Hrvatskoj koje je Pravobraniteljica osnovala u listopadu ove godine pod nazivom „Femicide Watch“.

U svom izlaganju, savjetnik Paunović naglasio je kako je nasilje u obitelji i nasilje prema ženama, za razliku od ostalih oblika nasilja, obilježeno nizom specifičnosti i karakteristika koje ga čine posebno štetnim i opasnim za pojedinca/ku, ali i društvo u cjelini. Istaknuo je dalje kako je prema podacima MUP-a, od 2012.-2016., u Hrvatskoj ubijeno ukupno 72 žene od strane njihovih supruga/partnera/bivših supruga ili bliskih muškaraca te kako prema istim podacima Femicid u Hrvatskoj čini 25-30% svih ubojstava. Naveo je kako je uz jasan trend brutalizacije nasilja, odnosno tranzicije nasilja prema ženama i nasilja u obitelji iz područja prekršajnog u područje kaznenog prava, uočeno i povećanje broja ubojstava žena što ukazuje na to da zakonske, pravosudne, medijske te druge obrazovne i edukacijske mjere suzbijanja nasilja prema ženama - ipak nisu polučile željenim rezultatima u smislu smanjenja broja slučajeva nasilja prema ženama s najgorim ishodom - ubojstvom. Istaknuo je kako ovaj trend porasta najtežih kaznenih djela među bliskim osobama, a na štetu žena traži hitno daljnje unaprjeđenje zakonodavstva i sustava kažnjavanja, kampanju osvješćivanja javnosti o ovom problemu (posebno muškaraca), edukaciju policije, pravosuđa i državnih odvjetnika/ca te rad na prevenciji nasilja u obitelji i prema ženama na svim društvenim razinama.

Slijedom navedenog, Pravobraniteljica je, u suradnji s Dubravkom Šimonović, Specijalnom izvjestiteljicom UN za nasilje prema ženama, njegove uzroke i posljedice, organizirala krajem 2016. godine Regionalnu konferenciju naziva: „Femicide Watch - za prevenciju femicida u Republici Hrvatskoj“ na kojoj je odlučeno da će institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova osnovati istoimeno tijelo, što se i dogodilo 20.10.2017., kada je održan i prvi osnivački sastanak. U rad tijela uključeni su predstavnici MUP-a – Ravnateljstva policije, Visokog prekršajnog suda, Ministarstva pravosuđa, organizacije civilnog društva Ženska soba – centar za seksualna prava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Pravnog fakulteta. Radna skupina za nadgledanje ubojstava žena uključuje koordinirano vođenje detaljne rodne statistike, praćenje i analizu individualnih slučajeva i situacija koje su dovele do ubojstava žena radi uočavanja ključnih propusta relevantnih nadležnih tijela, a u cilju unaprjeđenja prevencije nasilja i zaštite žrtava.

S radom navedenog tijela direktno je komplementaran novi EU-projekt kojeg je nositeljica Pravobraniteljica s partnericom, organizacijom civilnog društva – Ženska soba – centar za seksualna prava i pridruženim partnerima – Pravosudnom i Policijskom akademijom i Hrvatskim novinarskim društvom. Dalje je savjetnik Paunovć istaknuo kako je Projekt naziva: 'Izgradnja efikasnijeg sustava zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama' – već treći EU-projekt u tri godine kojem je nositeljica Pravobraniteljica te da je njegova ukupna vrijednost 427.762,27 Eura. Pojasnio je kako se kroz Projekt planira analizirati 'krhke karike' sustava - od policijskih službenika/ca koji/e su prvi u kontaktu sa žrtvom, preko državnih odvjetnika/ca koji/e su odgovorni/e za pravno klasificiranje i progon takve vrste kaznenih djela, do pravosudnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama te će se s obzirom na izvršene analize izrađivati obrazovni i edukacijski moduli.

Sjednica je nakon diskusije sudionika jednoglasno usvojila četiri zaključka:

1. Potrebno je striktno i bez odstupanja provoditi politiku nulte tolerancije za nasilje prema ženama uz izricanje maksimalnih kazni počiniteljima;
2. Potrebno je povećati broj skloništa za žene na području Grada Zagreba;
3. Potrebno je bez zadrške javno osuditi sve oblike nasilja prema ženama;
4. Potrebno je potpuno poštivati i provoditi postojeći zakonodavni okvir.

Iz medija:

Mreža TV, 13.12.2017.

Tportal, 12.12.2017.

Index.hr, 12.12.2017.

RTL Vijesti, 12.12.2017.

Jutarnji list, 12.12.2017.

HINA, 12.12.2017.

Šibenski portal, 12.12.2017.

Dnevno.hr, 12.12.2017.