Okrugli stol „Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada“

saborZgradaU organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je okrugli stol „Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada“. Nakon otvaranja okruglog stola od strane predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Ivana Vilibora Sinčića, iskustvo i zapažanja iz svojeg rada u pogledu jednakih prilika na tržištu rada za žene i muškarce te prijedloge za njihovo unaprijeđenje predstavile su govornice okruglog stola. Uvodno izlaganje imala je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ukazavši na trendove na tržištu rada utvrđene temeljem pritužbi građana/ki i rezultata istraživanja i analiza opisanih u Izvješću o radu za 2017. godinu.

Pravobraniteljica je naglasila da iz godine u godinu najveći broj pritužbi zaprima upravo iz područja zapošljavanja i rada te socijalne sigurnosti, da žene čine većinu nezaposlenih osoba, ukazala je na problem velikog broja ugovora o radu na određeno vrijeme koji i dalje predstavljaju pravilo, a ne izuzetak, istaknula je da se jaz u plaćama oslikava i na jaz u mirovinama te da se tradicionalna podjela rodnih uloga na negativan način reflektira na položaj žena na tržištu rada.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter predstavila je viđenje stanja na tržištu rada iz perspektive Pučke pravobraniteljice koja je kao izražen problem istaknula višestruku diskriminaciju i to temeljem spola i dobi, a koja posebno pogađa žene na tržištu rada.

Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević iznijela je probleme s kojima se na tržištu rada susreću žene s invaliditetom izdvojivši, između ostalog, problem žena koje koriste pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta.

Programska koordinatorica organizacije civilnog društva Roditelji u akciji – Roda Branka Mrzić Jagatić osvrnula se na položaj roditelja male djece na tržištu rada, naglasivši kako 82% muškaraca podržava ideju roditeljskog dopusta za očeve te navodi da bi isti koristili, no kako očekuju da bi poslodavci na takvu odluku negativno reagirali.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Marina Nekić govorila je o registriranoj nezaposlenosti i zapošljavanju žena i muškaraca iz evidencije nezaposlenih u Republici Hrvatskoj u 2018. godini koja je navela kako se sve više koriste potpore za zapošljavanje, ali da većinu tih potpora u pravilu manje koriste žene.

Koordinatorica organizacije civilnog društva CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Anamarija Tkalčec predstavila je program „Socijalna pravda i jednake mogućnosti – Žene biraju novu šansu“ te je naglasak stavila na važnost osnaživanja dugotrajno nezaposlenih žena.

Pravna savjetnica Novog sindikata – HURS Katarina Perković govorila je o potrebi snažnije zaštite trudnica i majki na tržištu rada te je kao jedan od instrumenata preporučila ratifikaciju 183. Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti majčinstva na radnom mjestu.

Predsjednica Ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Božica Žilić izlagala je na temu pravedne mirovinske reforme, odnosno o tome kako starije žene izvući iz siromaštva pa je tako napomenula važnost nekažnjavanja majčinstva s nižom osnovicom za izračun mirovine.

Završno, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske Marina Kasunić Peris govorila je o ravnopravnosti spolova u unaprijeđenju tržišta rada te se tako u svojem izlaganju naročito osvrnula na netransparentnu politiku plaća.

Završno je dogovoreno kako će Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao suorganizatorica okruglog stola objediniti prijedloge zaključaka svih sudionika/ca te u suradnji sa saborskim Odborom izraditi zaključne prijedloge i preporuke koji će biti upućeni resornim tijelima, odnosno Vladi Republike Hrvatske.

Iz medija:

Hrvatski sabor, 25.4.2018.

N1 TV, 25.4.2018.

dnevnik.hr, 25.4.2018.

Nacional, 25.4.2018.

direktno.hr, 25.4.2018.

splitskidnevnik.rtl.hr, 25.4.2018.

dalmacijanews.hr, 25.4.2018.

kckzz.hr, 26.4.2018.

Attachments:
Download this file (Novi list, 26.4.2018.pdf)Novi list i Zadarski list, 26.4.2018[ ]257 Kb