Posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji

prssplitskawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u predstavljanju projekta "Žene JI Europe u mreži za ruralni razvoj" u organizaciji predsjednice županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, Ivanke Luetić Boban. Predstavljanje projekta u Sinju podržali su dogradonačelnik, Zoran Vujanović, dogradonačelnica Trogira, Vedrana Zelalija, koordinatorica za ravnopravnost spolova, Ljubica Đipalo, dopredsjednica udruge "Krug" i dr. Predstavnice i članice udruga "Slivanjka" iz Imotske krajine te "Vrijednih ruku žena Cetinske krajine" kao i žena koje se bave OPG-ovima (obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima) iznijele su, osim svojih postignuća, i niz prepreka s kojima se suočavaju u svojim nastojanjima za uspješnim poslovanjem i samoodržanjem. 

Istaknuto je i nedostatno praćenje rada OPG-ova jer ne postoji jedinstveno tijelo s tom zadaćom, nerazumijevanje i administrativne prepreke u lokalnoj upravi, nedostatna financijska potpora gradova i općina te Turističke zajednice. 
I u ovoj Županiji istaknuta je potreba za obnovom infrastrukture i prometnom povezanošću ruralnih sredina s urbanom sredinom čime bi se potaknuo seoski turizam za koji nisu potrebna velika inicijalna sredstva za pokretanje posla. Nedostaju kulturni i sportski sadržaji, nedovoljna je zainteresiranost žena za političku participaciju, a time i njihov udio u političkom i društvenom odlučivanju te raspodjeli proračuna. Također, razvoj otoka je zapostavljen zbog loše opskrbe vodom. Stavljen je naglasak na potrebu zaštite vlastitih proizvoda, ideja i inovacija kroz postupak zaštite izvornosti proizvoda koji je skup i dugotrajan te u konačnici teško rezultira dobijanjem potrebnog certifikata.
Neki od prijedloga se odnose na - pokretanje LAG-ova (lokalnih akcijskih grupa) kako bi se žene što više uključile i umrežile, intenciju razvoja eko-uzgoja i eko-turizma jer je to resurs koji već postoji, poticanje uzgoja rogača, sušenja voća i njihova prerada, inicijativa za prikupljanje ljekovitog bilja ekološki uzgojenog te izgradnju ili obnovu sabirnih centara (ili zadruge) za ljekovito bilje i sl.
 
prssplitska2webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je ponovno istaknula da je neophodno potrebna potpora lokalne i regionalne samouprave, turističkih zajednica ili drugih donatora kroz financijske inicijalne potpore, izgradnja infrastrukture i servisa koji pomažu ženama i mladim obiteljima u njihovoj pokretnosti, dostupnosti određenim sadržajima te njihovom ostanku u ruralnim sredinama. Dakako da tradicionalne uloge u obitelji otežavaju ženama mogućnost aktivnog bavljenja  tradicijskim obrtom, poduzetništvom, kulturnom baštinom, političkom participacijom i sl.  Društveni doprinos žena u ruralnom području nikako se ne može održati temeljem njihovog entuzijazma, volonterizma i upornosti bez valoriziranja njihova rada. Velika su očekivanja od realizacije ovoga projekta koji bi trebao povezati žene i njihovo poduzetništvo kroz županije, kako bi se dobilo stvarno stanje i problemi na lokalnoj razini te kako bi se na kraju projekta s konkretnim prijedlozima krenulo prema Vladi i Hrvatskom saboru.

 

Iz medija:

Žene u mreži za ruralni razvoj, Ferata, 21. lipnja 2012.