Sudjelovanje na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

odborljp1206U Hrvatskom saboru održana je 32. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na kojoj se raspravljalo o prosvjednom skupu protiv romske nacionalne u Čakovcu održanog dana 1.06.2019. i najavljenom kontraprosvjedu, o Izvješću o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. te o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za 2017. Ispred institucije Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na Odboru su bili prisutni pravni savjetnici Pravobraniteljice, Gordana Gradinščak-Kovačević i Kristijan Kevešević, koji su sudjelovali u raspravi o izvješću DORH-a za 2017. godinu.

U raspravi su istaknuli da je Pravobraniteljica i 2017. na Odboru, na kojem je bilo Izvješće o radu DORH-a za 2016., skrenula pozornost Glavnom državnom odvjetniku kako DORH i dalje nije ispunio svoju nacionalnu i međunarodnu obvezu na koju Pravobraniteljica upozorava već godinama, a to je vođenje statistike razvrstane po spolu. Međutim, iz izvješća o radu DORH-a za 2017. evidentno je da se i dalje to ne čini. Pored toga DORH nije dostavio izvješće o prekršajnim postupcima protiv političkih stranaka koje na kandidacijskim listama na lokalnim izborima u 2017. nisu ispunile spolnu kvotu, iako su poslane 4 požurnice. DORH je pismeno obavijestio Pravobraniteljicu da je u tijeku dostava i obrada statističkih podataka i izrada izvješća za 2017., a nakon čega će dostaviti podatke o provedbi prekršajnih postupaka, međutim DORH nije dostavio tražene podatke. Takvo postupanje DORH-a nije u skladu čl.25.st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova i nije uobičajeno s obzirom na dosadašnju dobru suradnju i razmjenu informacija između ove dvije institucije koja se odvijala bez poteškoća.

Glavni državni odvjetnik je komentirao da je razlog nedostavljanja podataka bio u vrijeme kada je i DORH pisao izvješće o radu te je to razlog što nisu dostavili traženi odgovor, dok izvješću o radu za 2018. sadrži tražene podatke vezane uz kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova te je predložio i pozvao sve pravobraniteljice na zajednički sastanak u DORH, a zbog unapređenja međusobne suradnje.