Sjednica Odbora za ravnopravnost spolova "Sigurne kuće: jučer, danas, sutra"

saborZgradaPovodom obilježavanja 25. studenoga - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 31. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova koja je održana u Hrvatskom saboru na temu "Sigurne kuće: jučer, danas, sutra". Pravobraniteljica je u raspravi spomenula kako je 2011., 2015. i 2018. provela istraživanja čiji su rezultati pokazali da 21 županija, uključujući i Grad Zagreb, u prosjeku izdvaja 0,01-0,16% budžeta te da u 5 godina nije došlo do vidljivih pomaka. Naglasila je odgovornost i obvezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema rodnom budžetiranju što uključuje i izdvajanje sredstava za financiranje rada sigurnih kuća na lokalnim razinama. Namjera je tematske sjednice predstaviti dosadašnja postignuća u osiguravanju sigurnog smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te primjere dobre prakse, odnosno iskustva skloništa za žrtve nasilja u obitelji.

Web Hrvatskog sabora, 28.11.2019.

Žene i mediji, 28.11.2019.