32. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsU Hrvatskom saboru održana je 32. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj su razmatrani Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U svojstvu predstavnika predlagatelja, prijedloge je obrazložila Vedrana Šimundža-Nikolić, pomoćnica ministra pravosuđa, osvrnuvši se na razlike u konačnim prijedlozima spram verzija u prvom čitanju pred Hrvatskim saborom. S obzirom da je Ministarstvo pravosuđa u međuvremenu zaprimilo pismo Europske komisije u kojem se ukazuje na potrebu dodatnog usklađivanja Kaznenog zakona s Direktivom 2011/93/EU o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, predmet Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona je i usklađivanje definicije dječje pornografije s odredbama Direktive te propisivanje značenje izraza „pornografska predstava“.

U odnosu na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, novost je da se proširuje djelokrug rada Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji na način da će Povjerenstvo ubuduće prikupljati i podatke koji se odnose na primjenu Kaznenog zakona. S obzirom da je riječ o dopuni zakona, mijenja se naziv zakona u smislu da se radi o zakonu o izmjenama i dopuni. Pored navedene dopune, novina spram teksta prijedloga iz prvog čitanja je i povećanje kazne za neprijavljivanje nasilja u obitelji od strane stručnih osoba za koje su saznale u obavljanju svojih poslova pa je prijedlog da se donji minimum poveća s 1.000,00 kn na 3.000,00 kn.

Na sjednici je, kao predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice, koji je u raspravi ponovio stajališta Pravobraniteljice vezana uz izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u smislu potrebe za proširenjem definicije bliskih osoba iz Kaznenog zakona odnosno kruga osoba na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, s obzirom da žrtve nasilja u okviru postojeće ili bivše intimne veze, a koje nemaju zajedničku djecu s počiniteljem odnosno ne žive u istom kućanstvu, ne uživaju isti stupanj zaštite kao i žrtve iz kruga bliskih osoba, te je ukazao na potrebu jasnijeg razgraničenja između prekršaja i kaznenog djela nasilja u obitelji.

Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabina Glasovac je pozdravila donošenje ovih dvaju zakona, međutim, istaknula je da smatra da je predlagatelj trebao ići u smjeru proširenja definicije bliskih osoba i na adolescentske veze koje nisu lišene partnerskog nasilja, a istovremeno ne uživaju odgovarajuću zaštitu, te da u tom smislu podržava prijedlog Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Zaključno, Odbor za ravnopravnost spolova je usvojio zaključke kojima podržava oba prijedloga na dnevnom redu sjednice.