Zakon o strancima raspravljen na Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 35. Sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na kojem je raspravljano o Prijedlogu Zakona o strancima (dalje: Prijedlog). Pravobraniteljica se uključila u raspravu osvrnuvši se na nekoliko ključnih pitanja vezano za Prijedlog Zakona iz aspekta ravnopravnosti spolova. Kao prvo, čl. 64 navedenog Prijedloga ne smatra životne partnere i neformalne životne partnere članovima obitelji. S tim u vezi, dok se privremeni boravak odobrava državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u RH u svrhu, između ostaloga, spajanja obitelji kao i u svrhu životnog partnerstva, stalni boravak se, za razliku od privremenog, ne može odobriti životnom ili neformalnom životnom partneru hrvatskog državljanina jer se ne smatraju članovima obitelji.  

S tim u vezi pravobraniteljica se pozvala na Zakon o ravnopravnosti spolova (organski zakon) koji zabranjuje diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa i spolne orijentacije, kao i na Zakon o životnom partnerstvu (organski zakon) prema kojem životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi i prema kojem je zabranjeno nepovoljnije postupanje prema životnim partnerstvima glede obveza, prava ili povlastica koje su pružene bračnim zajednicama. Pravobraniteljica je također podsjetila na recentne stavove Ustavnog suda RH navedene u odluci iz 2020., a povodom Zakona o udomiteljstvu. Pravobraniteljica je navela kako dosad nije bila uključena u javnu raspravu o Prijedlogu Zakona o strancima te da je rasprava na saborskom Odboru, prva prilika da iznese navedene primjedbe.