Posjet Varaždinskoj županiji

prsvarazdinsrpanjU okviru projekta „Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj“, održan je  u Varaždinu sastanak na kojem je prisustvovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sa stručnom savjetnicom Martinom Krnić. Projekt je predstavila izvršna direktorica GTF Regionalnog centra za jednakost spolova, Mary Ann Rukavina Cipetić, a na sastanku su sudjelovali i članovi/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, zamjenica župana, mr. sc. Blanka Glavica-Ječmenica te predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske Sandra Bedeniković.

Uvodno izlaganje održala je predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, prim. mr. sc. Slavenka Majski-Cesarec, dr. med., a nakon nje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, naglasila je institucionalnu potporu projektu Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj te istaknula nužnost inicijalnih sredstava od strane lokalne zajednice, ali i cjelovite potpore projektu na lokalnoj razini. Naime, primijećena su znatna odstupanja po regijama jer rodno osjetljivi čelnici/ice lokalnih vlasti znatno doprinose poboljšanju položaja žena u ruralnim područjima.

Zamjenica župana Varaždinske županije, mr. sc. Blanka Glavica-Ječmenica, navela je kako se radi o dugotrajnom procesu osnaživanja žena u društvu te kako je nužno njihovo osnaživanje i u ruralnim područjima. Izvršna direktorica GTF Regionalnog centra za jednakost spolova, Mary Ann Rukavina Cipetić, predstavila je projekt i GTF Regionalni centar čiji je rad u početku bio usmjeren isključivo na političku participaciju žena, a od 2010.g. prioriteti su postali žensko poduzetništvo i položaj žena u ruralnim područjima. Istaknula je nužnost međusobnog povezivanja ruralnih žena te uzimanje u obzir njihovih prioriteta prilikom donošenja odluka na lokalnoj razini. Spomenut je i Lider pristup te lokalne akcijske grupe (LAG) čiji krajnji cilj je stvaranje lokalnih strategija koje obuhvaćaju prioritete lokalne zajednice.

Nakon prezentacije projekta, sudionici/ice su ukratko predstavili/e sebe i svoje aktivnosti koje uključuju seoski turizam i poljoprivredu. Kratka izlaganja održali/e su županijski vijećnik i član povjerenstva za ravnopravnost spolova Domagoj Sever, službenica PU Varaždinske Ruža Levačić, zamjenica gradonačelnika Grada Ivanca, članica Udruge žena Mali Bukovec te ravnateljica osnovne škole u Varaždinskim toplicama. Predstavljena je i zadruga Lepoglavska čipka koja djeluje 10 godina i ima 26 vrhunskih čipkarica, a prošle godine je proglašena najuspješnijom zadrugom u RH.

 

Iz medija:

 

Predstavljanje projekta "Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj", Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 16.7.2012.

Održan sastanak u okviru projekta Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj, Varaždinska županija, 12.7.2012.

Rad žena u ruralnim sredinama slabo je vrednovan, Varaždin.hr, 12.07.2012.

Ravnopravnost spolova, Varaždinska TV, 12.07.2012.