Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora o Konačnom prijedlogu Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji

hsZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec, sudjelovao je na sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj je jedina točka bio Konačni prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Zamjenik pravobraniteljice prenio je pozitivan stav Pravobraniteljice koja drži da je svako zakonsko rješenje kojim se ženama koje imaju problema sa začećem olakšava pristup medicinskoj usluzi potpomognute oplodnje, napredak.

U odnosu na u javnoj raspravi problematizirana rješenja koja se odnose na ograničeni broj oplođenih jajnih stanica, odnosno pravo osobe rođene uz pomoć ovog medicinskog postupka da sazna identitet donora spolnih stanica temeljem kojih je začeta, Pravobraniteljica je zauzela stajalište kako takve odredbe nisu diskriminatorne same po sebi. No, naglasila je kako se diskriminacija cijeni prema učinku u praksi te da će u slučaju da ovakva rješenja u pogledu učinkovitosti i svrsishodnosti  medicinske usluge potpomognute oplodnje dovedu u nepovoljniji položaj određenu skupinu žena - što se prije svega odnosi na žene koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici – Pravobraniteljica zasigurno reagirati.

Pravobraniteljica je također zahvalila Odboru što je prihvatio sugestije Pravobraniteljice u pogledu diskriminirajuće odredbe kojom se onemogućava transeksualnim i transrodnim osobama pristup ovoj medicinskoj pomoći te što je utjecao na predlagača da odredbu povuče iz prijedloga. No, iz istih razloga zbog kojih je prigovorila toj odredbi, Pravobraniteljica je Odboru ukazala na diskriminatorni karakter čl. 10. st. 2. Prijedloga zakona koji onemogućava pristup medicinskoj usluzi potpomognute oplodnje ženama koje se nalaze u istospolnim zajednicama. Pravobraniteljica je zauzela jasan stav kako je ovakvo rješenje suprotno zabrani izravne diskriminacije na temelju seksualne orijentacije propisano Zakonom o ravnopravnosti spolova kao organskim zakonom kojim se razrađuju ustavna temeljna prava građanki i građana. Štoviše, Pravobraniteljica je upoznala odbor s činjenicom kako je ovakvo rješenje suprotno doktrini zabrane diskriminacije na temelju seksualne orijenatcije koju je Europski sud za ljudska prava izgradio kroz čitav niz svojih presuda primjenjujući čl. 8. i čl. 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava što Republiku Hrvatsku izlaže riziku moguće tužbe Europskom sudu.

Uz navedeno, Pravobraniteljica je, kao povjerenica Sabora za promicanje ljudskih prava u području ravnopravnosti spolova, također podržala sva nastojanja da se iz Prijedloga ukloni odredba kojom se osobama koje su se upustile u postupak medicinske pomognute oplodnje prema odredbama važećeg zakona ti neuspjeli pokušaji „retroaktivno“ ubrajaju u kvotu pokušaja koje će prema novim zakonskim rješenjima financirati državni sustav zdravstva.

13. srpnja 2012. Hrvatski sabor izglasao je Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (88 glasova "za", 45 "protiv" i "2 suzdržana").


 

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Konačnom prijedlogu zakona o medicinski pomognutoj oplodnji