Status silovanih žena u domovinskom ratu

zrtvesilovanjauratuNa inicijativu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije i predsjednice Ivanke Luetić Boban i u organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, održan je sastanak vezano uz status silovanih žena u domovinskom ratu. Na sastanku su sudjelovali ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, ministar pravosuđa Orsat Miljenić, predstavnici/e Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva branitelja, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, predsjednica Udruge Žene u Domovinskom ratu Marija Slišković te članice i članovi Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora.

Nansi Tireli, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, otvorila je radni sastanak s ciljem davanja odgovora nadležnih institucija što sve država može napraviti da bi žrtve ratnog zločina silovanja tijekom Domovinskog rata dobile zadovoljštinu na koju čekaju punih dvadeset godina.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić ustvrdio je kako je  u procesuiranju zločinaca koji su silovali žene tijekom rata veliki problem protek vremena, budući da mnogi počinitelji više ne žive u Hrvatskoj, a neki nisu ni živi.
Načelnik krim-policije MUP-a Vitomir Bijelić obećao je da će policija pristupiti izradi posebne baze podataka sa žrtvama silovanja tijekom Domovinskog rata, budući da taj pojedinačni zločin trenutačno vode u jednoj bazi pod nazivom ratni zločini.
Ministarstvo branitelja predložit će novi zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili izmjene postojećega kako bi žrtve silovanja za vrijeme Domovinskog rata mogle ostvariti svoja prava kao civilne žrtve rata, najavila je zamjenica ministra branitelja Vesna Nađ. Problem zbog kojega žrtve do sada nisu mogle ostvariti ta prava leži u činjenici da prema postojećem zakonu silovane žene dokumentaciju o tom zločinu moraju dostaviti najkasnije tri mjeseca nakon počinjenog zločina, što u ratu nije učinjeno.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić naglasila je važnost pružanja psihofizičke potpore žrtvama zločina sustavnog silovanja u Domovinskom ratu i pripremanja za sudske procese koji su dugotrajni i iznimno traumatični za žrtvu.

 

Iz medija:

 

Održan sastanak o problematici sustavnog silovanja žena u Domovinskom ratu, Hrvatski sabor, 28.6.2012.

Bez vremenskog ograničenja za prijavu zločina, Jutarnji list, 28.6.2012.

Miljenić i Pusić na radnom sastanku sa ženama žrtvama silovanja u ratu, Dnevnik.hr, 28.6.2012.

Progon ratnih silovatelja još bez rezultata, Slobodna Dalmacija, 28.6.2012.

Mijenjat će se zakon zbog žena silovanih u ratu ili donijeti novi, Večernji list, 28.6.2012.

Odšteta za žrtve ratnog zločina silovanja uredit će se novim zakonom, T-portal, 28.6.2012.