Pravobraniteljica na 19. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

odborRS24rujnaOdbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je 19. sjednicu na kojoj je raspravljao o Prijedlogu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i o Izvješću o pojavama diskriminacije za 2012. godinu. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić pohvalila je Ministarstvo pravosuđa što je uvažilo njezinu dosadašnju primjedbu vezano za proširivanje kruga osoba koje uživaju besplatnu pravnu pomoć u imovinsko pravnim slučajevima, na način što su u čl.13. st.2. ugrađene sigurnosne mjere raspolaganja imovinom koje se odnose i na žrtve obiteljskog nasilja.

Pravobraniteljica je iznijela primjedbu vezano za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja u kazneno pravnim i prekršajno pravnim postupcima i obrazložila nužnost njihovog propisivanja. Također je iznijela aktivnosti, statistiku i trendove vezano za slučajeve diskriminacije u 2012. i komentirala mišljenje Vlade RH vezano za područja iz njezinog djelokruga.

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, P.Z.E. br. 441

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću o pojavama diskriminacije za 2012. godinu