Pravobraniteljica na 20. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsU Hrvatskom saboru održana je 20. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Na dnevnom redu bilo je: 1) Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2012. godinu, 2) Izvješće o radu državnog odvjetništva RH za 2012. godinu i 3) Prijedlozi udruga vezani uz ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja o ustavnoj definiciji braka. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić postavila je pitanja zamjeniku predsjednika Vijeća za elektroničke medije Ernestu Striki te državnom odvjetniku Mladenu Bajiću vezano za Izvješće o radu državnog odvjetništva RH za 2012. godinu.

 

Vezano za Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije, pravobraniteljicu je zanimala zakonska nadležnost nad elektroničkim publikacijama, budući da u Zakonu o elektroničkim medijima (ZEM), između ostalog stoji da „sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, Vijeće osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenih ZEM-om i posebnim zakonom, osim elektroničkih publikacija“. Istovremeno, iz Izvješća se iščitava da je Vijeće donosilo mjere vezane uz elektroničke publikacije. Osim toga, postavlja se pitanje vezano za nerazmjer između pritužbi građana i građanki (ukupno 145 u 2012.) i donesenih mjera Vijeća (ukupno 19) te pitanje vezano za mjere koje su donesene zbog diskriminacije temeljem spola, odnosno zbog sprječavanja poticanja ili promicanja programa koji šire diskriminaciju temeljem spola kao što piše u ZEM-u.
 
Prema odgovoru g. Strike, reguliranje elektroničkih publikacija je „pionirski posao“ budući da ne postoje primjeri dobre prakse. U upisniku Vijeća nalazi se svega 100 elektroničkih publikacija nad kojima vrše nadzor, dok je broj elektroničkih publikacija neusporedivo veći. Razlog 19 donesenih mjera u odnosu na primljene pritužbe leži u medijskoj nepismenosti odnosno neutemeljenosti istih (npr. pritužbi na broj reklama iako je njihov broj u skladu sa zakonom i sl.). Pravobraniteljica je pohvalila što je iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u 2012.  dodijeljeno skoro pet puta više sredstava za kategoriju poticanja ravnopravnosti spolova nego što je to bio slučaj prethodne  godine. Naglasila je da mediji imaju veliku moć te budući da se veliki broj pritužbi i mjera VEM-a odnosi na zaštitu djece, treba svakako uzeti u obzir činjenicu da je borba protiv seksizma i uvredljivog i ponižavajućeg načina prikazivanja žena i muškaraca u medijima također zaštita djece u smislu odgoja na načelima ravnopravnosti spolova i uklanjanja iskrivljenih i neprimjerenih načina prikazivanja temeljem spola.

Pravobraniteljica je podržala prijedlog o aktivnijoj komunikaciji i koordinaciji između Vijeća za elektroničke medije i institucije Pravobraniteljice.
 
Vezano za Izvješće Državnog odvjetništva RH za 2012., pravobraniteljica se osvrnula na statističke pokazatelje te sugerirala da svi statistički pokazatelji budu prikazani po spolu, ne samo kadrovski i oni koji se odnose na nasilničko ponašanje u obitelji. Također je napomenula kako novi Kazneni zakon ne pokriva u dovoljnoj mjeri psihičko i ekonomsko nasilje i kako bi o tome svakako trebalo voditi računa prilikom idućih izmjena.

Državni odvjetnik je odgovorio da od 1.1.2014. kreće novi informatički sustav u kojem će biti daleko više Statističkih pokazatelja na temelju kojih će biti moguće analizirati stanje i kretanje, ali i strukturu kriminaliteta, te da će iskazivanje po spolu biti jedan od prvih kriterija.

U okviru treće točke razmotreni su prijedlozi LGBT udruga vezani za ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja o ustavnoj definiciji braka. Budući da ocjenu ustavnosti može pokrenuti i radno tijelo Sabora, zamjenica predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König smatrala je da oni kao matični Odbor mogu zatražiti od Ustavnog suda da kaže svoj stav po ovom pitanju. Glasanjem članova i članica Odbora, 2 glasa za i 5 protiv, prijedlog nije prihvaćen.

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2012. godinu

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću o radu državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2012.