Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

tematska ravnopravnost220Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je u suradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske i Europskim ženskim lobijem, a povodom 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održao tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o važnosti ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istambulska konvencija).

Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji do sada je ratificiralo osam država te se očekuje da to uskoro učini i Republika Hrvatska. Naime, Konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije, a što znači da se države pozivaju na odgovornost ukoliko ne pruže odgovarajući odgovor na počinjeno nasilje. Konvencija ujedno predstavlja i prvi međunarodni ugovor koji daje definiciju roda.

U uvodnom izlaganju Nansi Tireli, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, osvrnula se na postojeću situaciju vezano uz obiteljsko nasilje u Republici Hrvatskoj istaknuvši kako ono predstavlja najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava u svijetu.

Na sjednici su sudjelovali/e predstavnici/ice organizacija civilnog društva, državnih institucija, saborski/e zastupnici/ice, kao i sveučilišni/e profesori/ice, a sjednici je nazočila i Martina Krnić Piktija, savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Nansi Tireli: Svakih 15 minuta u Hrvatskoj jedna žena postane žrtvom nasilja, web Hrvatskog sabora