Equinet-ov trening o suzbijanju uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

EQUINET training  11U organizaciji Europske mreže institucija za ravnopravnost (European network of equality bodies - Equinet) u Varšavi je 22. i 23. rujna 2014. godine održan dvodnevni trening o suzbijanju uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.

Na treningu su održana brojna izlaganja o navedenoj problematici, uključujući i predavanje o uzrocima spolnog uznemiravanja, aktivnostima Europske unije u navedenom području, o Istambulskoj konvenciji, ulozi organizacija civilnog društva i suradnji svih nadležnih institucija. Pored predavanja, održane su i brojne radionice na kojima su izneseni primjeri dobre prakse pojedinih zemalja, posebice vezano uz rad pravobraniteljskih institucija te su razmijenjena iskustva.

Na treningu je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice, Martina Krnić, koja je iznijela iskustva u radu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a posebice vezano uz spolno uznemiravanje, obiteljsko nasilje te spolne stereotipe na području roditeljske skrbi.