Evaluacija provedbe Direktive o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti

ekInstitucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala je u postupku evaluacije provedbe Direktive 79/07/EEC o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti koji u za Europsku komisiju na razini Europske unije provodi „Ernst & Young Finalncial-Business Advisors S.p.A..“. Postupak evaluacije provodi se u formi razgovora sa relevantnim institucijama koje imaju uvid u provedbu antidiskriminacijskih jamstava propisanih Direktivom 79/07 u praksi. Najveći dio razgovora bio je posvećen mirovinskom sustavu i njegovom utjecaju na položaj žena i muškaraca odnosno činjenici da usprkos jamstvima iz Direktive struktura mirovinskog sustava perpetuira postojeći jaz u plaćama na tržištu rada na štetu žena.