Posjet makedonske delegacije

makedonskadelegWEB1U okviru programa razvojne suradnje, a u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu delegaciju predstavnica institucija i organizacija civilnog društva iz Makedonije koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i diskriminacije. Predstavnice su djelatnice organizacija civilnoga društva  (mobilna SOS linija, krizni centar) te djelatnice državnih institucija (Nacionalni savjet za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za pravdu, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Medjuopstinski centar za socijalni rad, Narodni pravobranioc i Ministarstvo vanjskih poslova). Cilj navedene posjete i sastanka bio je upoznavanje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i prepoznavanje njezine važnosti i uloge, budući da Makedonija nema takvu instituciju.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila je svoje zakonske ovlasti i nadležnosti prema Zakonu o ravnopravnosti spolova kao i svoje dosadašnje aktivnosti, posebice vezano uz nasilje u obitelji, područje rada i zapošljavanja te diskriminaciju temeljem rodnog identiteta i spolne orijentacije. Izneseni su i relevantni statistički podaci koji su objavljeni i u godišnjim izvješćima o radu koje Pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru. Predstavljeni su i institucionalni mehanizmi na području ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj te edukativna uloga Pravobraniteljice.

makedonskadelegWEB2Pravobraniteljica je istaknula dobru suradnju s brojnim institucijama, posebice s Policijskom akademijom na kojoj održava i predavanja polaznicima/icama, kao i s Hrvatskom radiotelevizijom čijim djelatnicima/icama također drži edukacije. Spomenuta je i suradnja sa svim pravnim fakultetima, posebice s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu. Pravobraniteljica se osvrnula i na pojedine primjere iz svoje dosadašnje prakse, posebice iz područja nasilja u obitelji, a obzirom da su gošće izrazile dodatni interes za navedenu problematiku. Posebno je istaknuto i sudjelovanje institucije Pravobraniteljice na projektima koji se financiraju od strane Europske komisije, a koji svakako doprinose dodatnoj vidljivosti institucije u društvu i njezinom prepoznavanju od strane građana/ki.