Pravobraniteljica u Sarajevu na konferenciji "Praćenje implementacije Istanbulske konvencije: nove sinergije"

govorPRSSarajevoWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji "Praćenje implementacije Istanbulske konvencije: nove sinergije" koja je organizirana u kontekstu predsjedanja Bosne i Hercegovine Odborom ministara Vijeća Europe. Konferenciju su otvorili/e Semiha Borovac, ministrica ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, Mirsad Isaković, predsjedavajući Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Bosne i Hercegovine, Sahiba Gafarova, glavna izvjestiteljica parlamentarne skupštine Vijeća Europe o nasilju nad ženama, Dubravka Šimonović, UN-ova posebna izvjestiteljica o nasilju nad ženama, uzrocima i posljedicama i Marja Routanen, direktorica ljudskog dostojanstva i ravnopravnosti Vijeća Europe.

 

Semiha Borovac, ministrica ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, naglasila je intenciju Konvencije da se kazne počinitelji i zaštite žrtve, ali i potrebu javnog reagiranja na saznanje o nasilju jer je ono javni, a ne privatni problem. Izjavila je kako je ova konferencija poziv cijelom svijetu na akciju osnaživanja žena u cilju ostvarivanja prosperitetnih društava i nacija. Sahiba Gafarova, posebna izvjestiteljica parlamentarne skupštine Vijeća Europe o nasilju nad ženama osvrnula se na značaj Konvencije u smislu prikupljanja statističkih podataka, sankcioniranja svih oblika nasilja te uspostave programa zaštite žrtava i svjedoka. Dubravka Šimonović, UN-ova specijalna izvjestiteljica za nasilje nad ženama zahvalila je  svim državama koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju i pozvala one koje to nisu učinile da ju ratificiraju. Jedan od njezinih prioriteta je, između ostalih, vidljivost i implementacija Istanbulske konvencije na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.
U sklopu panela na kojem su izlagali/e predstavnici/e Poljske, Grčke i Španjolske, govorila je i  Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine o Strategiji za implementaciju Istanbulske konvencije 2015-2018. Naglasila je kako je izradi Strategije prethodilo je istraživanje koje je pokazalo da je čak 42% žena bilo tijekom života žrtvom nasilja. Ciljevi Strategije su osiguranje učinkovitosti Konvencije, zaštita žrtve, sankcioniranje počinitelja, nadzor nad provedbom Strategije. Provedbi Strategije doprinijet će i Sporazum koji je 19.10. potpisan između Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i USAID-a o tehničkoj i financijskoj pomoći na čemu je veleposlanici SAD-a u BiH, Maureen Comrack zahvalila ministrica ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac. Samra Filipović Hadžiabdić je naglasila da implementaciju Konvencije treba sinergijski osigurati kroz formalno ili neformalno djelovanje.

PRSSarajevokongWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na panelu o ulozi civilnog društva i nacionalnih institucija za ljudska prava i ravnopravnost. Govorila je o važnosti i izazovima implementacije Istanbulske konvencije i o iskustvima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske vezano za prevenciju nasilja nad ženama. Naglasila je da se uporno zalaže da Republika Hrvatska ratificira Konvenciju što bi doprinijelo učinkovitijoj borbi na suzbijanju uzroka (prevencijom kroz edukaciju), ali i posljedica (zaštita žrtava i kažnjavanje počinitelja). Uz pravobraniteljicu na panelu su govorile i Marceline Naudi, druga podpredsjednica grupe stručnjaka/inja o aktivnostima protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (GREVIO) i Karin Heiseke, iz World Future Councila. Panel je moderirala Dubravka Šimonović, UN-ova specijalna izvjestiteljica za nasilje nad ženama.

Više o konferenciji:

Sensservis, 20.10.2015.; Vecernji.ba, 20.10.2015.; Bnn.ba, 20.10.2015.;

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, 20.10.2015.

Video zapis govora pravobraniteljice Višnje Ljubičić na Konferenciji u Sarajevu na VIMEO >>

Video zapis govora pravobraniteljice Višnje Ljubičić na Konferenciji u Sarajevu na YouTube >>