Pravobraniteljica se sastala s predstavnicama OESS-a

web - OSCEPredstavnice OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Merce Castells Vicente i Lea Kušanić sastale su se danas s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova kako bi u svjetlu uspostavljene misije za nadgledanje nadolazećih parlamentarnih izbora u RH raspravili određena pitanja vezana uz spolne kvote na kandidacijskim listama.

Pravobraniteljica je predstavnicama OESS-a objasnila kako članak 15. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; u daljnjem tekstu: Zakon) obvezuje političke stranke na poštivanje načela ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista za političke demokratske izbore u predstavnička tijela svih razina vlasti kao i vođenje računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama. Sukladno posebnoj mjeri iz članka 12. st. 1. 2. i 3. Zakona, uravnotežena zastupljenost znači da će specifične pogodnosti imati spol koji je u tijelima političkog i javnog odlučivanja zastupljen s manje od 40%, odnosno u slučaju Republike Hrvatske - žene. U cilju provedbe navedenoga propisa, političke stranke su pri utvrđivanju izbornih lista dužne uvoditi posebne mjere na način da zastupljenost žena na listama za izbor zastupnika/ca u Hrvatski sabor ne bude niža od 40 %.

Također, Pravobraniteljica je predstavnicama OESS istaknula kako je Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. potvrdio kako su političke stranke i drugi oblici političkog udruživanja građana u svrhu sudjelovanja na sljedećim parlamentarnim izborima (nezavisne liste i sl.) dužne poštivati odredbe Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koje zahtijevaju najmanje 40% osoba oba spola na kandidacijskim listama za izbor zastupnika/ca u Hrvatski sabor. Ustavni sud je također našao kako je sankcija nevaljanosti za one izborne liste koje ne ispunjavaju obvezu od 40% suprotna Ustavu RH stoga što Zakon o ravnopravnosti spolova propisuje novčanu sankciju koja je po ocjeni Ustavnog suda razmjernija cilju koji se želi ostvariti tom pozitivnom mjerom. S obzirom da je Ustavni sud izričito naglasio kako je obveza poštivanja praga od 40% na izbornim listama mjera čija ustavnost nije dovedena u pitanje i čija učinkovitost je dovoljno zajamčena sankcijom iz čl. 35. Zakona, Pravobraniteljica je naglasila kako proizlazi da se u svrhu jamčenja učinkovitosti ove mjere - sankcija iz čl. 35. Zakona - ima primjenjivati od ovih parlamentarnih izbora. U tom smislu, Pravobraniteljica je skrenula pozornost predstavnicama OESS-a, kako je pozitivno da ipak ne moramo čekati iduće parlamentarne izbore kako bi ova mjera postala obvezna.  

Glede same procedure pokretanja postupka i izricanja sankcija, Pravobraniteljica je pojasnila kako niti Državno izborno povjerenstvo niti institucija Pravobraniteljice nisu tijela kaznenog progona već je sukladno čl. 109. Prekršajnog zakona, nadležnost za pokretanje prekršajnih postupaka isključivo u rukama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kao nezavisnog pravosudnog tijela.  S obzirom da je Državno izborno povjerenstvo (DIP) središnje državno tijelo nadležno za nadzor zakonitosti izbora, Pravobraniteljica očekuje kako će DIP prijaviti DORH-u na nadležno postupanje predlagatelja onih lista na kojima podzastupljen spol bude zastupljen ispod zakonske kvote od 40 %.

Pravobraniteljica je dalje istaknula kako će sukladno svojim ovlastima iz čl. 23. Zakona o ravnopravnosti spolova po završetku izbora provjeriti je li DORH zaprimio informaciju o listama koje po ocjeni DIP-a nisu zadovoljile propisani uvjet minimalne uravnoteženosti od 40% odnosno je li počeo postupati po zaprimljenoj informaciji.