Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji u Podgorici

PodgoricasudioniceWEBNa poziv Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Sigurne ženske kuće, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je 24. i 25. studenog 2015. na međunarodnoj konferenciji posvećenoj primjeni Konvencije Savjeta Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod nazivom: “Opće i specijalizirane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluge“. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je na panelu „Suradnja javnog sektora sa nevladinim organizacijama – ocjena stanja i prijedlog mjera za unaprjeđenje suradnje“.

Podgoricastudeni2015WEBPravobraniteljica je govorila o suradnji institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacija civilnog društva, o važnosti korištenja njihovih stručnih resursa u prevenciji,  edukaciji i zaštiti žrtava  nasilja  nad  ženama.  Istaknula je i nacionalni zakonodavni okvir kojim je predviđena suradnja i razmjena podataka između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te pružanju pomoći i zaštite osobi izloženoj bilo kojem obliku ili modalitetu nasilja u obitelji, a među kojima su i organizacije civilnog društva (npr. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,  Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.do 2015., Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. i dr.).
Pravobraniteljica je predstavila i aktivnosti i ulogu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u nadziranju provedbe zakona  i  propisa te rada državnih institucija  vezano za suzbijanje svih oblika nasilja  nad  ženama.

Osim pravobraniteljice Višnje Ljubičić, u okviru ovog panela govorile/i su: Karolina Vrethem, savjetnica za pitanja rodne ravnopravnosti, Evropska Komisija, Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Samra Hadžiabdić - Filipović, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova - Bosna i Hercegovina, Sonja Lokar, ekspertkinja, Slovenija, Maja Raičević, NVO Centar za ženska prava, Podgorica, Dalida Horvat, Udruženje SOS linija za žene i đecu žrtve nasilja, Slovenija i Nada Drobnjak, predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore.

Na Konferenciji su sudjelovali parlamentarci/ke Crne Gore, predstavnici/ce nadležnih državnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom i promocijom prava žena žrtava nasilja iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Makedonije, Turske, Albanije i Kosova.

Cilj Konferencije je da postavi platformu za razvoj i suradnju organizacija civilnog društva sa donositeljima odluka i uspostavi dugoročnu suradnju u regiji. Na kraju Konferencije usvojena je "Podgorička deklaracija protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici" koju je podržala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Završena Međunarodna konferencija posvećena primjeni Konvecije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, web Skupštine Crne Gore, 25.11.2015. (+galerija slika)

Podgorička deklaracija, Civilnodruštvo.hr, 30.11.2015.

"Podgorička deklaracija" pozvala institucije na primjenu nulte stope tolerancije za nasilje nad ženama, Vox Feminae, 30.11.2015.

Otvorenje Konferencije 24.11.2015., web Skupštine Crne Gore