Pravobraniteljica u Podgorici na radionici "Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji"

TaiexPRSPodgoricaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić bila je danas jedna od uvodničarki na radionici „Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ koju je u Podgorici organiziralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore u suradnji sa TAIEX programom Europske komisije. Cilj radionice bio je pružiti podršku nadležnim organima u poduzimanju adekvatnih mjera u sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, sukladno Istanbulskoj konvenciji koju je Vlada Crne Gore ratificirala i koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2014. 

Pravobraniteljica se u uvodnom izlaganju obratila sudionicama/cima radionice organizirane za sve dionike koji su uključeni u rad na slučajevima nasilja nad ženama, predstavnike/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava – odjeljenja za rodnu ravnopravnost, Ministarstva rada i socijalnog staranja – centara za socijalni rad, Uprave policije, nositelja/ica pravosudnih funkcija te nevladinih organizacija.

Najava na webu Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore